ภาวะสุขภาพจิต

เกือบหนึ่งในห้าของบุคคลประสบภาวะสุขภาพจิต

มีการจำแนกประเภทความเจ็บป่วยทางจิตมากกว่า 200 ประเภทแล้ว โดยปกติ ความเจ็บป่วยทางจิตโดยเฉพาะเหล่านี้จัดอยู่ในหนึ่งในเจ็ดประเภทของความผิดปกติทางจิต ความผิดปกติของความวิตกกังวล, ความผิดปกติทางอารมณ์, ความผิดปกติทางจิต, ความผิดปกติของการกิน, ความผิดปกติทางบุคลิกภาพ, ภาวะสมองเสื่อม และออทิสติก

พายุดีเปรสชัน

พายุดีเปรสชัน