การให้คำปรึกษาการแต่งงานของคริสเตียน

  1. เขียนโดย: ปิ่นอึ้ง  Editor: อเล็กซานเดอร์ เบนท์ลีย์  สอบทาน: ดร.รูธ อาเรนัส
  2. เรามุ่งมั่นที่จะให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและถูกต้องที่สุดบนเว็บ เพื่อให้ผู้อ่านของเราสามารถตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของพวกเขา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของเราเชี่ยวชาญในการรักษาการติดยาเสพติดและการดูแลสุขภาพด้านพฤติกรรม เรา ปฏิบัติตามแนวทางอย่างเคร่งครัดเมื่อตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริง และใช้แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือเมื่ออ้างอิงสถิติและข้อมูลทางการแพทย์เท่านั้น มองหาตราสัญลักษณ์ในบทความของเราเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและถูกต้องที่สุด
  3. คำปฏิเสธ: เราใช้เนื้อหาตามข้อเท็จจริงและเผยแพร่เนื้อหาที่มีการค้นคว้า อ้างอิง แก้ไข และตรวจทานโดยผู้เชี่ยวชาญ ข้อมูลที่เราเผยแพร่ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัย หรือการรักษา ไม่ควรใช้แทนคำแนะนำของแพทย์หรือผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ในกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์ ติดต่อบริการฉุกเฉินทันที
  4. รายได้: หากคุณซื้อบางอย่างผ่านโฆษณาหรือลิงก์ภายนอก เราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น

ประเด็นที่สำคัญ

  • การให้คำปรึกษาการแต่งงานของคริสเตียนมีพื้นฐานอยู่บนหลักการที่ไม่มีวันตกยุคซึ่งนำเสนอแก่เราในพระคัมภีร์

  • ที่ปรึกษาคริสเตียนเชื่อว่ารากเหง้าของการต่อสู้ทั้งหมดคือหัวใจ

  • พระเจ้ามีบทบาทในการช่วยให้คุณเปลี่ยนใจของคุณ

  • การให้คำปรึกษาของคริสเตียนพยายามที่จะให้สมาชิกแต่ละคนของการแต่งงานได้รับการฟื้นฟู ไถ่ และรักษาโดยพระเจ้าเอง

  • John 16: 13, “เมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงเสด็จมา พระองค์จะทรงนำท่านไปสู่ความจริงทั้งมวล เพราะพระองค์จะไม่ตรัสด้วยอำนาจของพระองค์เอง แต่จะตรัสอะไรก็ตามที่พระองค์ได้ยิน และจะทรงแจ้งสิ่งที่จะเกิดขึ้นแก่ท่านทั้งหลาย”

อธิบายการให้คำปรึกษาการแต่งงานของคริสเตียน

 

หากคุณกำลังขอคำปรึกษาเรื่องการแต่งงาน คุณอาจไม่รู้ว่าควรปรึกษาแบบไหน ท้ายที่สุด การให้คำปรึกษามีวิธีการและแนวความคิดที่แตกต่างกันมากมาย และอาจเป็นเรื่องยากที่จะรู้ว่าแต่ละวิธีเป็นอย่างไร การให้คำปรึกษาแบบคริสเตียนเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการให้คำปรึกษาด้านการแต่งงาน เนื่องจากที่ปรึกษาคริสเตียนให้ความสำคัญกับการปรองดองและการรักษาของทั้งสองฝ่ายทั้งแบบรายบุคคลและแบบเป็นหน่วย

 

คริสเตียนกับการให้คำปรึกษาการแต่งงานทางโลก

 

 

ความแตกต่างใหญ่ระหว่างการให้คำปรึกษาการแต่งงานของคริสเตียนและการให้คำปรึกษาด้านการแต่งงานทางโลกคือการให้คำปรึกษาการแต่งงานของคริสเตียนนั้นขึ้นอยู่กับหลักการที่ไม่มีวันตกยุคซึ่งนำเสนอให้เราในพระคัมภีร์ ที่ปรึกษาคริสเตียนจะใช้ภูมิปัญญาของพระคัมภีร์เป็นพื้นฐานในการจัดการกับการต่อสู้ดิ้นรนในชีวิตแต่งงาน และจะกล่าวถึงพฤติกรรมของแต่ละคนไม่เพียงแต่ในหัวใจของแต่ละคนด้วย

 

ความเชื่อในการให้คำปรึกษาความสัมพันธ์แบบคริสเตียน

 

ที่ปรึกษาคริสเตียนเชื่อว่ารากเหง้าของการต่อสู้ทั้งหมดคือหัวใจ สิ่งที่อยู่ในหัวใจหรือแก่นแท้ของแต่ละคนส่งผลต่อทุกสิ่งที่พวกเขาคิด ทำ และพูด ดังนั้น เมื่อพูดถึงการต่อสู้ดิ้นรนในการแต่งงาน ผู้ให้คำปรึกษาที่เป็นคริสเตียนจึงพยายามที่จะจัดการกับปัญหาแต่ละประเด็นที่เป็นแก่นแท้ของตนเพื่อที่ปัญหาจะสามารถแก้ไขได้อย่างแท้จริง แทนที่จะเพียงแค่รักษาอาการของปัญหา

การมีส่วนร่วมของพระเจ้าในแนวทางการแต่งงานของคริสเตียน

 

ความแตกต่างอีกประการหนึ่งคือการเน้นที่การมีส่วนร่วมของพระเจ้าในการรักษาและฟื้นฟูแต่ละคนในการแต่งงาน ในรูปแบบการให้คำปรึกษาทางโลกหลายแบบ บุคคลได้รับการสนับสนุนให้ค้นหาความเข้มแข็งและเจตจำนงในตัวเองเพื่อเปลี่ยนแปลงตนเองและตรากฎหมายการเปลี่ยนแปลงนั้นในชีวิตของตนเอง ภายใน รูปแบบการให้คำปรึกษาคริสเตียนพระเจ้ามีบทบาทอย่างมากในการช่วยให้คุณกำหนดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณและในการเปลี่ยนแปลงหัวใจของคุณอย่างแท้จริง

 

การให้คำปรึกษาการแต่งงานตามพระคัมภีร์คริสเตียน

 

พระคัมภีร์กล่าวไว้ในยอห์น 16:13 ว่า “เมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงเสด็จมา พระองค์จะทรงนำท่านไปสู่ความจริงทั้งมวล เพราะพระองค์จะไม่ตรัสด้วยอำนาจของพระองค์เอง แต่จะตรัสอะไรก็ตามที่พระองค์ได้ยิน และจะทรงแจ้งสิ่งที่จะเกิดขึ้นแก่ท่านทั้งหลาย”

 

หากคุณเป็นผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ คุณมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ในจิตวิญญาณของคุณและพระองค์จะช่วยคุณผ่านการต่อสู้ ในการให้คำปรึกษาของคริสเตียน เน้นที่การฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์และยอมให้พระองค์ทำงานในชีวิตของคุณเพื่อที่พระองค์จะสามารถเปลี่ยนคุณและหล่อหลอมคุณให้ดูเหมือนพระเยซูคริสต์มากขึ้น

 

ในพระคัมภีร์อื่น พระวิญญาณบริสุทธิ์เรียกว่าผู้ช่วย นี่เป็นเพราะว่าพระองค์ทรงช่วยให้เราเชื่อฟังพระเจ้าและทำสิ่งที่เราควรทำ พระองค์ทรงช่วยให้เราทำสิ่งที่เรามักทำไม่ได้ด้วยตนเอง

 

การให้คำปรึกษาการแต่งงานของคริสเตียนทำอะไร?

 

การให้คำปรึกษาของคริสเตียนพยายามให้สมาชิกแต่ละคนของการแต่งงานได้รับการฟื้นฟู ไถ่ และรักษาโดยพระเจ้าพระองค์เอง ดังที่พระคัมภีร์สอนว่าการแต่งงานทำให้คนสองคนมารวมกันเป็นหนึ่ง ทำให้พวกเขาเป็นหนึ่งเดียวกัน ผู้ให้คำปรึกษาที่เป็นคริสเตียนพยายามฟื้นฟูการสมรสและมุ่งหมายที่จะมารวมกันเสมอไม่แตกแยก ดังนั้น การให้คำปรึกษาของคริสเตียนจึงต้องการเห็นทุกการแต่งงานเติบโตและเจริญรุ่งเรืองในพระคุณ ความรัก และสติปัญญาของพระเจ้า

 

หาที่ปรึกษาการแต่งงานของคริสเตียนวันนี้

 

จิตบำบัดแบบคริสเตียนช่วยผู้ป่วยในการเอาชนะอุปสรรคที่ท้าทายที่สุดในชีวิตโดยการใช้พระคัมภีร์คริสเตียนและคำสอนในพระคัมภีร์ไบเบิล บุคคลและคู่สามีภรรยาบางคนมาที่คริสตจักรเพื่อขอคำแนะนำในการแต่งงาน แต่คู่อื่นๆ เลือกคำปรึกษาออนไลน์ตามความเชื่อของคริสเตียน หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม กดที่นี่

 

ก่อนหน้า: ที่ปรึกษาคริสเตียนเพื่อการเสพติด

ต่อไป: คริสเตียนให้คำปรึกษาสำหรับการนอกใจ

เว็บไซต์ | + โพสต์

Alexander Bentley เป็น CEO ของ Worlds Best Rehab Magazine™ เช่นเดียวกับผู้สร้างและผู้บุกเบิกที่อยู่เบื้องหลัง Remedy Wellbeing Hotels & Retreats และ Tripnotherapy™ ที่โอบรับเวชภัณฑ์ชีวภาพประสาทหลอน 'NextGen' เพื่อรักษาอาการเหนื่อยหน่าย การเสพติด ภาวะซึมเศร้า ความวิตกกังวล และความไม่สบายใจทางจิตใจ

ภายใต้การนำของเขาในฐานะซีอีโอ Remedy Wellbeing Hotels™ ได้รับรางวัล Overall Winner: International Wellness Hotel of the Year 2022 โดย International Rehabs เนื่องจากการทำงานอันน่าทึ่งของเขา การพักในโรงแรมสุดหรูแต่ละแห่งจึงเป็นศูนย์สุขภาพพิเศษมูลค่า 1 ล้านดอลลาร์แห่งแรกของโลกที่ให้การหลบหนีสำหรับบุคคลและครอบครัวที่ต้องใช้ดุลยพินิจอย่างแท้จริง เช่น คนดัง นักกีฬา ผู้บริหาร ราชวงศ์ ผู้ประกอบการ และบุคคลที่อยู่ภายใต้การพิจารณาของสื่ออย่างเข้มงวด .

เรามุ่งมั่นที่จะให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและถูกต้องที่สุดบนเว็บ เพื่อให้ผู้อ่านของเราสามารถตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของพวกเขา ของเรา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เชี่ยวชาญในการรักษาผู้ติดยาเสพติดและการดูแลสุขภาพพฤติกรรม เรา ปฏิบัติตามแนวทางอย่างเคร่งครัดเมื่อตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริง และใช้แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือเมื่ออ้างอิงสถิติและข้อมูลทางการแพทย์เท่านั้น มองหาป้าย การบำบัดที่ดีที่สุดในโลก ในบทความของเราเพื่อรับข้อมูลที่ทันสมัยและแม่นยำที่สุด ในบทความของเราเพื่อรับข้อมูลที่ทันสมัยและแม่นยำที่สุด หากคุณรู้สึกว่าเนื้อหาใด ๆ ของเราไม่ถูกต้องหรือล้าสมัย โปรดแจ้งให้เราทราบผ่านทาง ติดต่อหน้า

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: เราใช้เนื้อหาที่อิงตามข้อเท็จจริงและเผยแพร่เนื้อหาที่มีการค้นคว้า อ้างอิง แก้ไข และตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ ข้อมูลที่เราเผยแพร่ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัย หรือการรักษา ไม่ควรใช้แทนคำแนะนำของแพทย์หรือผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ในกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์ ติดต่อบริการฉุกเฉินทันที

Worlds Best Rehab เป็นแหล่งข้อมูลอิสระจากบุคคลที่สาม ไม่รับรองผู้ให้บริการการรักษาใด ๆ และไม่รับประกันคุณภาพของบริการการรักษาของผู้ให้บริการที่โดดเด่น