Warunki zdrowia psychicznego

Prawie jedna na pięć osób cierpi na zaburzenia psychiczne.

Sklasyfikowano już ponad 200 rodzajów chorób psychicznych. Zazwyczaj te konkretne choroby psychiczne mieszczą się w jednej z siedmiu kategorii zaburzeń psychicznych. Zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju, zaburzenia psychotyczne, zaburzenia odżywiania, zaburzenia osobowości, demencja i autyzm

Depresja