Psykiske helsetilstander

Nesten én av fem individer lider av en psykisk helsetilstand.

Det er allerede mer enn 200 typer psykiske lidelser som er klassifisert. Vanligvis passer disse spesielle psykiske lidelsene inn i en av de syv kategoriene psykiske lidelser. Angstlidelser, humørforstyrrelser, psykotiske lidelser, spiseforstyrrelser, personlighetsforstyrrelser, demens og autisme

Depresjon

Depresjon