Bevisbasert behandling

Forfatter av Pin Ng

Redigert av Alexander Bentley

[popup_anything id="15369"]

Hva er bevisbasert behandling?

 

Evidensbasert behandling eller EBT er et begrep som refererer til behandlinger som har vitenskapelig støtte. Med andre ord, dette er behandlinger der omfattende forskning og overvåkede studier har blitt utført for å se om de virker. Målet med EBT er å tilby en plattform for å støtte en behandling som gir publikum tillit til suksessen. I tillegg bidrar EBT også til å redusere bruken av uprøvde behandlinger som kan være utrygge.

 

Evidensbasert behandling

 

Opprinnelsen til EBT kan finnes i etableringen av Evidence-Based Medicine (EBM) som ble etablert i 1992 med det formål å tilby påviste, trygge legemidler. Å unngå skadelige behandlinger er målet for EBT, og et program må være oppført i National Registry for Evidence-Based Programs and Practices (NREPP) for at det skal bli anerkjent.

 

Gjennom årene har evidensbasert behandling blitt anerkjent av anerkjente organisasjoner som American Psychological Association (APA) og Worlds Best Rehab, som tar til orde for evidensbasert praksis for alle sine behandlinger innen psykisk helse. Gjennom årene har forskningen stort sett blitt rost, selv om den i enkelte hold har blitt kritisert for å overse medisiner som har vist seg å være vellykkede utenfor EBT-testingen.

 

Det skal bemerkes at EBT bare er ett aspekt av en bevisbasert tilnærming. Det er også viktigheten av riktig beslutningstaking når det gjelder EBT som vurderer personens nåværende helse. Dette er grunnen til at en lege eller psykiatrisk profesjonell er nødvendig for å gi alle mulige behandlingsmuligheter.

Barn og bevisbasert behandling

 

Scenen skifter for evidensbasert behandling når det gjelder behandling av barn. Dette betyr at avgjørelsen flyttes fra pasienten til forelder eller foresatt med tanke på hva som kan fungere best for barnet deres. For at slike beslutninger skal kunne tas, må det være størst mulig bevis tilgjengelig. Poenget er at studiene i seg selv må undersøkes med hensyn til resultatene, hvem som finansierer dem, og om det er andre behandlinger som kanskje ikke har fått samme vekt.

 

Ved behandling av barn er det avgjørende at forelder eller foresatte har mest mulig informasjon tilgjengelig fra påviste kilder. De må også ha informasjon om behandlinger som faller utenfor EBT og hvorfor de enten kan eller ikke kan stole på. Fokuset er på informasjonen som blir gitt til personen som til slutt bestemmer hvilken behandling de skal gi barnet sitt. Derfor er EBT for barneterapi delt inn i fem komponenter.

 

Fem komponenter for bevisbasert behandling

 

Etablert

 

Den første er de etablerte behandlingene. Dette er behandlinger som har en lang suksesshistorie. De har gjennomgått minst to randomiserte kontrollerte studier eller RCT -er som er utført av uavhengige team av etterforskere i stor skala. Dette bør ikke forveksles med forsøk utført av utviklerne av behandlingen som ikke er uavhengige selv om stien er ganske stor.

 

Works

 

Dette er behandlinger som virker og har noe forskningsstøtte, men de er ikke på nivå med de etablerte behandlingene. De foreliggende bevisene er vanligvis en lang historie med vellykkede behandlinger, men ingen langsiktig forskning for å gi ytterligere verifisering.

 

lovende

 

Dette er behandlinger som har vist noe løfte, men selve forskningen mangler fortsatt. Normalt er dette behandlinger som har fått oppmerksomhet på grunn av deres suksess i de tidlige stadiene av forskningen, men mangler de komplette undersøkelsene og testene som trengs for riktig verifikasjon.

 

Ukjent

 

Dette er en behandling som for tiden er i bruk, men som ikke har blitt testet ordentlig i det hele tatt. I mange tilfeller er dette behandlinger som har en lang historie, som viser lite i veien for farlige bivirkninger, men som også har lite bevis på at de virker.

 

Fungerer ikke

 

Og til slutt faller behandlinger som ikke viser bevis på at de virker og kan være skadelige, i den siste kategorien. Dette er behandlinger som ikke bør brukes i det hele tatt.

Kontrovers om bevisbasert behandling

 

Mye av kontroversen om EBT innen psykisk helsefokus fokuserer på om selve prosessen faller innenfor retningslinjene for bevisbasert behandling. Med andre ord kan metoder for forskning, tilsyn og konklusjonene fra prosessen debatteres. Dette gjelder spesielt når du bruker effektmodeller fremfor effektivitetsmodeller. Forskjellene er tilsynelatende subtile i begynnelsen, men de er slik at det oppstår kontrovers om resultater som ikke samsvarer med forventningene.

 

Dette er en kamp mellom effekt, som er kontrollerte eksperimenter som bruker tilfeldige behandlinger under en tidsbegrensning sammenlignet med effektivitet som utfører eksperimenter i kliniske omgivelser. Sistnevnte bruker forsøk som er designet for å måle effektivitet. Imidlertid har begge modellene fordeler og problemer som har fått noen til å ønske en kombinasjon av begge for maksimal informasjon.

 

Kanskje enda viktigere, bevisstopp behandling har vært sterkt annonsert av legemiddelindustrien for å presse medisinene sine på psykiatriske utøvere og klinikere. Selv om det er forståelig fra et markedsføringssynspunkt, kan resultatet skjule beslutninger som tas av slike fagfolk når de diagnostiserer riktige behandlinger for pasientene. Enkelt sagt, slike behandlinger kan massemarkedsføres for tidlig uten at langsiktige effekter er kjent.

 

Slike anstrengelser setter medisinske fagpersoner i en banne ofte fordi pasientene deres kan høre om slike medisiner og vil ha dem foreskrevet for deres behov. Dette betyr at slike fagpersoner kan føle behov for å gå på kompromiss med sin egen tilnærming, som kan være bedre når det gjelder å tilordne riktig behandling til forholdene til pasientene.

 

Så riktig som vitenskapelig forskning er, er det også kunnskapen og erfaringen til klinikeren eller psykologen som må tas i betraktning ved forskrivning av medisiner1Li, Shu, et al. "Evidensbasert praksis: Kunnskap, holdninger, implementering, tilretteleggere og barrierer blant samfunnssykepleiere - systematisk gjennomgang." PubMed Central (PMC), 27. september 2019, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6775415.. Resultatet kan være at noen pasienter blir overbehandlet, noe som får enda flere problemer til å dukke opp. Å finne riktig behandling tar ofte tid og mer enn ett forsøk på å få det riktig. Det er hvordan EBT ofte blir misbrukt ved å hoppe til en mer seriøs behandling enn legen måtte ønske.

 

Med alt det sagt, har bevisbasert behandling en vesentlig rolle i å tilby trygg og effektiv resept

 

Tidligere: Intensivt poliklinisk program

neste: Mental helse retrett

  • 1
    Li, Shu, et al. "Evidensbasert praksis: Kunnskap, holdninger, implementering, tilretteleggere og barrierer blant samfunnssykepleiere - systematisk gjennomgang." PubMed Central (PMC), 27. september 2019, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6775415.
Nettsted | + innlegg

Alexander Stuart er administrerende direktør for Worlds Best Rehab Magazine™ samt skaperen og pioneren bak Remedy Wellbeing Hotels & Retreats. Under hans ledelse som administrerende direktør mottok Remedy Wellbeing Hotels™ utmerkelsen som totalvinner: Årets internasjonale velværehotell 2022 av International Rehabs. På grunn av hans utrolige arbeid, er de individuelle luksushotellretreatene verdens første eksklusive velværesentre med pluss 1 million dollar som gir en flukt for enkeltpersoner og familier som krever absolutt skjønn som kjendiser, idrettsutøvere, ledere, royalty, entreprenører og de som er gjenstand for intens mediekontroll .