Riabilitazzjoni tad-Depressjoni

Tmur Rehab għad-Depressjoni

awtur: Pin Ng Editur: Alexander Bentley Riveduta: Philippa Gold
Reklamar: Jekk tixtri xi ħaġa permezz tar-reklami jew links esterni tagħna, nistgħu naqilgħu kummissjoni.

Riabilitazzjoni għad-Depressjoni

 

Il-ħsieb ta 'riabilitazzjoni spiss iqajjem stampi ta' individwi li jittrattaw kwistjonijiet dwar l-alkoħol u d-droga. Filwaqt li n-nies li jbatu bi problemi ta’ użu ħażin ta’ sustanzi spiss ikunu l-individwi li jfittxu riabilitazzjoni, aktar u aktar nies li jbatu minn disturbi tas-saħħa mentali qed jattendu irtiri immersivi inklużi kliniċi ta’ ansjetà u riabilitazzjoni għad-dipressjoni.

 

Ir-riabilitazzjoni saret destinazzjoni komuni għal nies li jfittxu għajnuna bid-dipressjoni, ansjetà, u disturbi oħra tas-saħħa mentali li jitħabtu biex ilaħħqu magħhom waħedhom. Ċentri ta’ riabilitazzjoni għall-pazjenti internament li jispeċjalizzaw fid-dipressjoni u kwistjonijiet oħra ta’ saħħa mentali jagħmluha possibbli għal xi ħadd li qed jissielet mal-problemi tiegħu li jfejjaq u jtejjeb fit-tul.

 

Sintomi ta 'Depressjoni

 

  • Disturbi depressivi kbar
  • Disturb depressiv persistenti
  • Disturb depressiv ikkawżat mis-sustanza
  • Disturb ta 'disregolamentazzjoni tal-burdata li tfixkel

 

Kif Depressjoni Rehab Jista 'Jgħin

 

Minħabba l-forom varji ta 'dipressjoni u s-sintomi differenti tagħhom, riabilitazzjoni tista' tgħin lill-individwi jlaħħqu ħafna aħjar minn klinika outpatient tradizzjonali. Ir-riabilitazzjoni tad-dipressjoni tipprovdi lill-klijenti bi professjonisti mħarrġa ħafna li ħafna drabi ħadmu ma 'mistednin li juru t-tipi differenti ta' dipressjoni. Dan jagħtihom esperjenza diretta u għarfien li jistgħu wasslu għal trattament effettiv1https://www.cambridge.org/core/journals/the-british-journal-of-psychiatry/article/brain-whitematter-hyperintensities-and-treatment-outcome-in-major-depressive-disorder/F6802F3AFF8070B752901CF51475B39B.

 

Jkollna trattament fil-fond għad-Depressjoni

 

A riabilitazzjoni għad-dipressjoni tmur aktar fil-fond minn ħafna mir-riżorsi, pariri outpatients u netwerks ta 'appoġġ li huma disponibbli għal dawk li jbatu. Billi jinħolqu relazzjonijiet terapewtiċi u jipprovdu lill-klijenti b'kompetenza, is-sintomi u l-kawżi tagħhom jistgħu jiġu ttrattati.

 

It-terapisti u l-psikjatri jistgħu jaħdmu id f'id ma' klijent f'rehab għad-dipressjoni biex jindirizzaw il-problemi sottostanti. Ladarba dawn il-problemi jiġu mikxufa, il-klijenti jistgħu jibdew il-proċess ta 'fejqan. Jekk il-kawżi ma jiġux skoperti, dawk li jbatu bid-dipressjoni jistgħu jkomplu jesperjenzaw sintomi tul ħajjithom.

 

Din hija sitwazzjoni perikoluża li tista 'twassal lil xi nies li jbatu minn dipressjoni għal suwiċidju jew ħsara. Żewġ terzi tas-suwiċidji fl-Istati Uniti huma kkawżati mid-dipressjoni.

 

Implikazzjonijiet tas-Saħħa tad-Depressjoni

 

Mhux biss is-suwiċidju u l-awtonomija li jbatu minn dipressjoni. Ir-riċerka sabet li individwi bid-dipressjoni huma erba’ darbiet aktar probabbli li jsofru attakki tal-qalb minn nies li m’għandhomx id-disturb. Ħafna nies jemmnu li d-dipressjoni se titlaq waħedha u ma jfittxux l-għajnuna.

 

Dan hu veru speċjalment mal-irġiel. Sfortunatament, id-dipressjoni tista’ tmur għall-agħar sakemm tikkonsma l-ħajja ta’ persuna. Billi jattendu riabilitazzjoni għad-dipressjoni, madankollu, l-individwi jistgħu jneħħu d-disturb tas-saħħa mentali u jitgħallmu jlaħħqu miegħu fit-tul.

 

X'għandek tistenna f'Rehab tad-Depressjoni lussuża

 

Ir-riabilitazzjoni tad-dipressjoni hija differenti mir-riabilitazzjoni tradizzjonali peress li x'aktarx li ma teħtieġx xi forma ta 'detox, sakemm klijent ma jkunx qed jimmedika lilu nnifsu b'farmaċewtiċi bi preskrizzjoni, drogi rikreattivi jew kwantitajiet ogħla ta' alkoħol.

 

Il-biċċa l-kbira tar-rehabs lussużi tad-dipressjoni se jeħtieġu depożitu ta’ 50%, bil-bqija tal-miżati jitħallsu 24 siegħa qabel iċ-check-in sabiex l-immersjoni tkun tista’ tibda mal-wasla, fejn tkun milqugħa fl-ajruport minn terapista kliniku, assistent personali u xufier li se skortak sal-klinika.

 

Wara orjentazzjoni sħiħa mid-direttur tar-resort inti tkun introdott mat-tim terapewtiku estiż. Dan it-tim huwa miġbur biex jittratta l-kwistjonijiet uniċi tiegħek kif identifikati waqt diskussjonijiet estensivi qabel il-wasla.

 

Tim apposta għar-riabilitazzjoni tad-depressjoni x’aktarx ikun jikkonsisti minn tobba, maniġers kliniċi, psikoterapisti, counsellors, prattikanti ħolistiċi, nutrizzjonisti, speċjalisti tal-molekuleċità, trejners u assistenti personali, koki, butler u housekeepers.

 

Mad-dħul inti x'aktarx tirċievi wkoll valutazzjoni psikjatrika u l-ispeċjalista ortomolekulari tiegħek se jlesti valutazzjoni tan-nutrizzjoni u tal-istil tal-ħajja filwaqt li jissorvelja l-ittestjar bijo-kimiku kollu. Fuq il-bażi tal-valutazzjonijiet, riabilitazzjoni ta 'dipressjoni lussuża se tiżviluppa pjan ta' trattament dettaljat biex tidentifika u tittratta malajr il-kawżi sottostanti tad-dipressjoni u kwalunkwe kwistjonijiet oħra li jseħħu flimkien.

Restawr Bijokimiku f'Depression Rehab

 

Il-mediċina funzjonali tiddeskrivi l-prevenzjoni u t-trattament ta 'mard fiżiku u emozzjonali billi tipprovdi lill-moħħ u lill-ġisem b'metaboliti li jseħħu b'mod naturali. L-aħjar kwantitajiet ta’ sustanzi bħal dawn huma meħtieġa biex il-ġisem u l-moħħ jiffunzjonaw sew u kwalunkwe żbilanċ jista’ jwassal għal dipressjoni klinika. Il-bijokimika tista’ turi żbilanċi u defiċits sinifikanti minħabba varjetà ta’ fatturi bħad-drawwiet tal-ikel, id-dieta, l-istil tal-ħajja u l-attività fiżika tagħna.

 

L-istili ta’ ħajja moderni huma kkaratterizzati minn stress u drawwiet ta’ ikel ħżiena għas-saħħa, li jwasslu għal abbuż minn sustanzi u imġieba oħra ta’ vizzju. Dawn id-defiċits u l-iżbilanċi bijokimiċi jaffettwaw iċ-ċansijiet ta 'rkupru sostnut mid-dipressjoni u jwasslu għal problemi oħra ta' saħħa fit-tul bħal ansjetà u disturbi oħra tas-saħħa mentali.

 

Ir-restawr tal-bijokimika tal-moħħ huwa għalhekk essenzjali għal riabilitazzjoni effettiva tad-dipressjoni, b'taħlita mfassla apposta ta 'supplimenti nutrizzjonali bħal aċidi amminiċi, vitamini u mikro-nutrijenti oħra li jintużaw flimkien ma' tiġdid nutrittiv. Peress li l-bijokimika b'saħħitha hija indispensabbli biex jinkisbu abbiltajiet konjittivi mtejba b'mod sinifikanti, il-klijenti jistgħu jibbenefikaw mill-programm ta 'rkupru tagħhom.

 

Livell ogħla ta' kura f'Depression Rehab

 

Ir-riabilitazzjoni hija livell ogħla ta’ kura meta mqabbla ma’ gruppi ta’ appoġġ, psikjatrija u pariri, u sessjonijiet ta’ psikoterapija. Għalkemm dawk it-trattamenti jistgħu jkunu ta’ suċċess għal xi nies li jittrattaw id-dipressjoni, li jkollhom esperjenza immersiva f’rehab fejn id-disturbi tas-saħħa mentali jiġu ttrattati 24/7, 365 jum fis-sena jista’ jkun ta’ benefiċċju kbir biex wieħed jgħix ħajja sana.

 

Ħafna rehabs għad-dipressjoni jittrattaw ukoll disturbi li jseħħu flimkien bħall-abbuż minn sustanzi. Iktar ma persuna tista’ tieħu għajnuna, iktar ikun probabbli li tesperjenza benefiċċji fit-tul. Ir-riabilitazzjoni hija investiment fil-futur tiegħu li jippermettilhom jgħixu l-ħajja li jridu u mhux il-ħajja li jridu.

 

Spiża ta 'Depression Rehab

 

Tirrimedja riabilitazzjoni tad-dipressjoni tal-benessri tiswa $ 304,000 fil-ġimgħa. Riabilitazzjonijiet oħra tad-dipressjoni jiswew inqas, iżda skont Worlds Best Rehab Magazine, Remedy Wellbeing hija r-rehab tad-dipressjoni numru wieħed fid-Dinja, li tagħti riżultati eċċellenti u li twassal il-qasam f’termini ta’ rkupru jew remissjoni mid-dipressjoni.

 

Alternattivi għal Rehab Depressjoni Residenzjali

 

Filwaqt li r-riabilitazzjoni tad-dipressjoni residenzjali tista 'tkun l-unika għażla għal xi każijiet ta' dipressjoni, ħafna nies sempliċement ma jistgħux jieħdu ħafna ġimgħat mill-ħajja tagħhom ta 'kuljum biex jattendu irtir tas-saħħa mentali. F'dawn il-każijiet l-individwi jagħżlu jew terapija lokali wiċċ imb'wiċċ jew pariri onlajn għad-Depressjoni.

 

Matul l-aħħar ftit snin il-konsulenza onlajn għad-Depressjoni saret dejjem aktar popolari minħabba li toffri appoġġ kontinwu permezz ta’ sejħiet, sms u sejħiet bil-vidjow aktar milli dawk li jbatu jkollhom jistennew sessjoni wiċċ imb’wiċċ ta’ kull ġimgħa mat-terapista tagħhom. Għal għajnuna online counselling bid-dipressjoni agħfas hawn biex titgħallem aktar.

 

preċedenti: Alkoħol u Depressjoni

Li jmiss: Jmur ma’ Xi ħadd bid-Depressjoni

  • 1
    https://www.cambridge.org/core/journals/the-british-journal-of-psychiatry/article/brain-whitematter-hyperintensities-and-treatment-outcome-in-major-depressive-disorder/F6802F3AFF8070B752901CF51475B39B
websajt | + karigi

Alexander Bentley huwa l-Kap Eżekuttiv ta’ Worlds Best Rehab Magazine™ kif ukoll il-kreatur u l-pijunier wara Remedy Wellbeing Hotels & Retreats u Tripnotherapy™, li jħaddan bijofarmaċewtiċi psikodeliċi ‘NextGen’ biex jikkuraw burnout, vizzju, depressjoni, ansjetà u skumdità psikoloġika.

Taħt it-tmexxija tiegħu bħala CEO, Remedy Wellbeing Hotels™ irċieva l-akkomodazzjoni ta’ Rebbieħ Ġenerali: International Wellness Hotel of the Year 2022 minn International Rehabs. Minħabba x-xogħol inkredibbli tiegħu, l-irtiri individwali tal-lukandi lussużi huma l-ewwel ċentri ta’ benessri esklussivi fid-dinja ta’ $1 miljun u li jipprovdu ħarba għal individwi u familji li jeħtieġu diskrezzjoni assoluta bħal Ċelebritajiet, Sportivi, Eżekuttivi, Royalty, Intraprendituri u dawk soġġetti għal skrutinju intens tal-midja. .

Aħna nistinkaw biex nipprovdu l-aktar informazzjoni aġġornata u preċiża fuq il-web sabiex il-qarrejja tagħna jkunu jistgħu jieħdu deċiżjonijiet infurmati dwar il-kura tas-saħħa tagħhom. Tagħna esperti tas-suġġett jispeċjalizzaw fit-trattament tal-vizzju u l-kura tas-saħħa fl-imġieba. Aħna issegwi linji gwida stretti meta tiċċekkja l-informazzjoni u tuża biss sorsi kredibbli meta tikkwota statistika u informazzjoni medika. Fittex il-badge L-Aqwa Rehab tad-Dinja fuq l-artikoli tagħna għall-informazzjoni l-aktar aġġornata u preċiża. fuq l-artikoli tagħna għall-informazzjoni l-aktar aġġornata u preċiża. Jekk tħoss li xi kontenut tagħna huwa mhux preċiż jew skadut, jekk jogħġbok għarrafna permezz tagħna kuntatt Paġna

Ċaħda ta' responsabbiltà: Aħna nużaw kontenut ibbażat fuq il-fatti u nippubblikaw materjal li huwa riċerkat, ikkwotat, editjat u rivedut minn professjonisti. L-informazzjoni li nippubblikaw mhijiex maħsuba biex tkun sostitut għal parir mediku professjonali, dijanjosi jew trattament. M'għandux jintuża minflok il-parir tat-tabib tiegħek jew fornitur ieħor tal-kura tas-saħħa kwalifikat. F'Emerġenza Medika ikkuntattja lis-Servizzi ta' Emerġenza Immedjatament.

Worlds Best Rehab hija riżors indipendenti ta’ parti terza. Ma japprova l-ebda fornitur ta' trattament partikolari u ma jiggarantixxix il-kwalità tas-servizzi ta' trattament ta' fornituri dehru.