Kontributuri

Matthew Idle

Espert tas-Suġġett @ Worlds Best Rehab

Lead Therapist fil-Villa Paradiso Group

Dwar Mattew

 

Michael Por

Kontributur Mediku @ Worlds Best Rehab

Dwar Michael

Jane Squires

Dwar Jane

Hugh Soames

Dwar Hugh

Helen Parson

Dwar Helen

Dr Ruth Arenas Mata

Editur Anzjan

Dwar Dr Ruth

 

Philippa Gold

Espert tas-Suġġett @ Worlds Best Rehab

Chief Clinical Officer

Dwar Philippa

Pin Ng

Kontributur Anzjan

Dwar Pin Ng