Klinika Suboxone fl-Olanda

Reklamar: Nirċievu miżati ta’ reklamar mix-xiri permezz tal-links ta’ Betterhelp f’din il-paġna

Klinika Suboxone fl-Olanda

Klinika Suboxone fl-Olanda

Awtur minn Matthew Idle Editjat minn Hugh Soames

.

Klinika Suboxone Ħdejn l-Olanda

L-użu u l-abbuż tal-opjojdi fl-Olanda mhumiex problemi ġodda, iżda hija problema li rat żieda fiż-żona tal-Olanda matul l-aħħar għaxar snin jew aktar. L-opjojdi huma mediċini bir-riċetta li jingħataw lil dawk fi sptar jew preskritti minn tabib fl-Olanda biex jużawhom id-dar. Dawn jinkludu morfina, Percocet, Demerol, Hydrocodone, OxyContin, Vicodin, u Codeine. Meta dawn il-mediċini jiġu preskritti u użati kif intenzjonati li jkunu, jistgħu jġibu ammont kbir ta 'serħan mill-uġigħ lil dawk b'mard fiżiku jew lil dawk li jkunu għaddew minn proċedura.

 

Il-problema tiġi meta dawn il-mediċini jintużaw barra minn dawk ix-xenarji. Jew użat għal aktar żmien minn dak maħsub tabib. L-opjojdi huma oerhört vizzju u jista' jkollu impatt qawwi fuq is-saħħa tiegħek u l-kwalità u t-tul ta' ħajtek. Meta xi ħadd isir dipendenti fuq l-Opioids fl-Olanda, ħafna drabi jagħtu prijorità fuq kull ħaġa oħra. Li jġibu idejhom fuq il-lott li jmiss huwa dak kollu li huwa importanti. Huma jittraskuraw partijiet importanti u meħtieġa ta 'ħajjithom sabiex jiżguraw dak li jridu u jeħtieġu.

 

Jiddeċiedu li nieqaf u detox minn Opjojdi huwa importanti u deċiżjoni siewja - iżda mhux waħda sempliċi. L-opjojdi huma tant oerhört vizzju u jiġu b'sintomi severi ta 'rtirar. Dan huwa dak li jagħmel li jieqaf minn dawn id-drogi daqshekk diffiċli u għaliex tant nies li jridu jieqfu jispiċċaw jirkadu. Sintomi ta 'rtirar minn dawn il-mediċini jinkludu:

 

 • Aċċessjonijiet
 • Pressjoni għolja tad-demm
 • Alluċinazzjonijiet
 • Nifs mgħaġġel
 • Taħbit mgħaġġel tal-qalb
 • ċekċik
 • Deni
 • Ġrieħi tal-ġisem
 • Għaraq
 • Rimettar
 • Bugħawwieġ fiż-żaqq
 • Dijarrea

 

Dawn is-sintomi kollha jiddependu fuq kemm ilek tuża l-mediċina u diversi fatturi oħra. Jistgħu jdumu għal ftit ġimgħat, iżda huma oerhört diffiċli biex jittrattawhom waħdek jew mingħajr għajnuna professjonali.

 

B'xorti tajba, hemm metodi li ġew żviluppati biex jgħinu lil dawk li għaddejjin minn dan il-proċess dovut b'hekk b'suċċess. Trattament Megħjun b'Medikazzjoni huwa metodu użat fl-Olanda biex jgħin lil dawk bi problemi bħall-vizzji tal-Opioid jaħdmu triqthom fil-fażi tal-irtirar. Suboxone u Suboxone Clinics fl-Olanda huma wieħed minn dawn il-metodi u l-mediċini li jbiddlu l-ħajja.

 

X'inhu Suboxone?

 

Suboxone huwa mediċina bir-riċetta fl-Olanda li hija maħsuba biex ittaffi l-vizzju tal-opjojdi u d-dipendenza fuq id-droga. Suboxone fl-Olanda hija taħlita ta 'żewġ mediċini differenti. Buprenorphine u Naloxone. Jaħdem billi ma jneħħix kompletament is-sentimenti u l-ewforija li dawk dipendenti fuq l-Opioids huma dipendenti fuqhom.

 

L-opjojdi jehmu lilhom infushom ma 'ċerti riċetturi fil-imħuħ tagħna. Dan huwa kif l-uġigħ li tħossok meta tieħu Opjojdi jittaffa temporanjament1https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3680126/. Dawn ir-riċetturi tal-uġigħ huma infiltrati mill-Opioids u għalhekk ġismek u moħħok ma jistgħux jagħmlu l-konnessjoni tal-uġigħ. Suboxone jaħdem għax jeħel ukoll ma' dawk ir-riċetturi, iżda biss ma' ċertu ammont2https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5855417/.

 

L-utenti ma jesperjenzawx eżatt l-istess serħan ta 'uġigħ jew ewforija li jiksbu bl-Opioids, iżda s-sentimenti ta' ewforija u serħan mill-uġigħ huma preżenti biżżejjed biex iwasslu biex ix-xenqa jitlaq u jżomm is-sintomi ta 'rtirar milli jseħħu.

Suboxone fl-Olanda

Il-mediċini u t-trattamenti msemmija qabel mhumiex l-uniċi użati biex jgħinu lill-pazjenti fl-Olanda. Medikazzjoni oħra użata għad-detox tal-opiate hija suboxone, li hija taħlita ta 'opjojdi aktar ħafif bħal buprenorphine u imblokkatur tal-opjojdi bħal naloxone. Jekk jittieħed mill-ħalq, suboxone jista 'jikkura s-sintomi ta' detox u jnaqqas l-intensità.

 

Methadone huwa medikazzjoni fit-tul użat fl-Olanda biex jgħin lill-individwi jeħilsu minn dipendenza fuq l-opiate. Jista 'jingħata b'mod ikkontrollat ​​biex jitnaqqsu s-sintomi u l-intensità tagħhom. Il-methadone għadu mediċina b'saħħitha u li toħloq il-vizzju.

 

Il-pazjenti rari jgħaddu minn ditox rapidu. Madankollu, huwa metodu li xi rehabs residenzjali tad-droga fl-Olanda jużaw. Ditox tal-opiate rapidu jsir bil-pazjent taħt anestesija sħiħa. Mediċini li jimblukkaw l-opjojdi bħal naltrexone u naloxone imbagħad jingħataw lill-pazjent. Ammont limitat ta’ evidenza sabet li s-sintomi ta’ detox tal-opiate jistgħu jkunu aktar baxxi. L-ammont ta 'ħin li jgħaddi minn detox jista' ma jitnaqqasx, madankollu. Individwi li jbatu bil-vizzju tal-opjojdi għandhom għażliet biex jiksbu detox fl-Olanda.

Klinika Suboxone fl-Olanda

 

Suboxone Clinics fl-Olanda nħolqu biex jgħinu lil dawk li qed ifittxu assistenza jkollhom post konsolidat faċli biex issibha biex jirċevuha. Suboxone mhuwiex l-unika medikazzjoni disponibbli għal dawk li qed ifittxu għajnuna u tipikament titqies bħala waħda għal dawk li għandhom sintomi ta 'rtirar kemmxejn inqas severi. Dawk bl-aktar sintomi severi ta 'rtirar x'aktarx jiġu preskritti xi ħaġa bħal Methadone u l-programm ta' trattament u l-iskeda tagħhom se jidhru differenti minn xi ħadd li qed juża Suboxone.

 

Klinika Suboxone hija xi mkien fejn tmur, normalment klinika out-patient, biex iżżur tabib li jispeċjalizza fil-vizzju, tirċievi l-medikazzjoni tiegħek, u tattendi pariri u forom oħra ta 'attivitajiet terapewtiċi. It-terapija u l-pariri jiddependu fuq il-programm speċifiku li tattendi u s-severità tal-kwistjoni tiegħek.

 

X'għandek tistenna fi Klinika Suboxone fl-Olanda

 

Meta tasal fil-klinika suboxone fl-Olanda għall-ewwel darba, tkun qed tiltaqa' ma' diversi fornituri tal-kura tas-saħħa biex tiddiskuti x-xenarju tiegħek, sabiex ikunu jistgħu jifhmu kemm huma severi l-vizzju tiegħek u s-sintomi ta 'rtirar. Inti se timla formola ta' teħid, bħallikieku kellek appuntament regolari tat-tabib. Ladarba t-tim tal-kura tas-saħħa jkollu biżżejjed ħakma fuq il-profil u s-sitwazzjoni tiegħek, se joħloq pjan ta' kura individwalizzat fil-klinika ta' l-Olanda, magħmul speċifikament għalik.

 

Dan jista 'jiġi aġġustat kif tmur flimkien jekk xi ħaġa ma tkunx qed taħdem tajjeb. Imbagħad tirċievi riċetta ta' l-Olanda għal Suboxone. Dan se jkun ibbażat fuq l-istorja u s-sintomi tiegħek u jista 'wkoll jiġi aġġustat hekk kif timxi matul il-programm. Imbagħad issegwi d-direzzjonijiet tat-tabib tiegħek dwar kemm-il darba tieħu l-medikazzjoni.

 

Skont is-sitwazzjoni tiegħek, tista' tkun mitlub li tmur fil-klinika suboxone fl-Olanda kuljum biex tirċievi l-medikazzjoni tiegħek jew tista' tingħata ċertu ammont biex tieħu d-dar. In-nies jistgħu jaqilgħu ċerti privileġġi hekk kif jimxu tul il-programm jekk ikunu qed isegwu l-pjan tal-kura tagħhom. Dawn il-privileġġi jistgħu jkunu jridu jidħlu f'inqas drabi fil-ġimgħa jew fix-xahar għat-tixrid tal-medikazzjoni.

 

Kemm idum il-Programm Netherlands Suboxone?

 

It-tul ta' żmien li inti mistenni li toqgħod fi programm ta' kura b'Suboxone fl-Olanda jiddependi minnek u mis-sitwazzjoni tiegħek. Il-biċċa l-kbira tal-pazjenti għandhom jibqgħu fil-programm għal mill-inqas sena biex jiżguraw li ma jiżviluppaw l-ebda sintomi jew effetti tax-xenqa li jġegħluhom iridu jirrikadu. Xi pazjenti jistgħu jibqgħu fi programm ta’ trattament ta’ suboxone fl-Olanda għal perjodu ta’ żmien ħafna itwal. Kollox jiddependi fuqek u x'inhuma l-bżonnijiet speċifiċi tiegħek.

 

Kull meta tiddeċiedi li twaqqaf il-programm, il-provveditur tal-kura tas-saħħa tiegħek se jonqos bil-mod u jnaqqas l-ammont ta’ Suboxone li tkun preskritt. Nisperaw, meta titbaxxa fix-xejn, żviluppajt biżżejjed reżistenza li ma tiżviluppa l-ebda sintomi jew effetti tax-xenqa.

 

Għandi Bżonn Klinika Suboxone fl-Olanda?

 

Klinika ta 'Suboxone fl-Olanda tista' ma tkunx għal kulħadd. Trattament assistit minn medikazzjoni huwa oerhört ta 'għajnuna għal dawk b'sintomi ta' rtirar severi mill-opjojdi, iżda Suboxone mhix l-unika medikazzjoni offruta għal dawn il-proċessi. Ħafna esperti jgħidu li Suboxone huwa perfett għal dawk li għandhom sintomi ta 'rtirar severi biżżejjed li jeħtieġu MAT, iżda mhux tant li jridu jkunu fi klinika ta' l-Olanda kuljum. Dawk bl-aktar sintomi severi ħafna drabi jużaw Methadone. It-tnejn huma trattamenti estremament effettivi u t-tabib tiegħek jista' jiddeċiedi jekk Suboxone huwiex l-aħjar għażla MAT għalik.

 

It-tipi kollha ta' Rehab u Trattament fl-Olanda

 

Ċentri ta' Trattament tad-Disturb fl-Ikel fl-Olanda

 

Ċentri ta' Trattament tad-Disturb fl-Ikel fl-Olanda

 

Ċentri tal-Benessri tal-Olanda

 

Ċentru tal-Benessri tal-Pajjiżi l-Baxxi

 

Olanda Telehealth

 

Olanda Telehealth

 

Irtiri tas-Saħħa Mentali fl-Olanda

 

Irtir tas-Saħħa Mentali fl-Olanda

 

Rehab onlajn fl-Olanda

 

Rehab onlajn fl-Olanda

 

 

Ċentri ta' Trattament tad-Depressjoni fl-Olanda

 

Ċentri ta' Trattament tad-Depressjoni fl-Olanda

 

 

Spiża ta 'Rehab fl-Olanda

 

Spiża ta 'Rehab fl-Olanda

 

Drug Rehabs fl-Olanda

 

Drug Rehabs fl-Olanda

 

Ċentri ta' Trattament ta' Ansjetà fl-Olanda

 

https://worldsbest.rehab/Anxiety-Treatment-Centers-in-Netherlands/

 

L-aqwa Psikjatri fl-Olanda

 

L-aqwa Psikjatri fl-Olanda

 

Christian Rehab Centres fl-Olanda

 

Christian Rehab Centres fl-Olanda

 

Terapija Neurofeedback fl-Olanda

 

https://worldsbest.rehab/neurofeedback-therapy-Netherlands/

 

Teen Rehab fl-Olanda

 

https://worldsbest.rehab/Teen-Rehab-in-Netherlands/

 

Skejjel Terapewtiċi Bording fl-Olanda

 

https://worldsbest.rehab/Therapeutic-Boarding-School-in-Netherlands/

 

Rehabs Ffinanzjati mill-Istat jew Ħieles fl-Olanda

 

https://worldsbest.rehab/state-funded-rehabs-in-Netherlands/

 

Ċentri ta' Riabilitazzjoni Ħdejn l-Olanda

 

Ċentru ta' Riabilitazzjoni Ħdejn l-Olanda

 

Ir-Rehabs kollha fl-Olanda

 

Rehab fl-Olanda

 

 

Ir-Rehabs kollha fir-Reġjun tal-Olanda

 

 

 

Rehab fl-Olanda

 

 

 

Sib l-Aqwa Rehabs fid-Dinja kollha

 

 

 

L-aqwa Postijiet

 

 

 

L-Aqwa Rehab tad-Dinja

Klinika Suboxone l-Olanda

 

 

Klinika Suboxone fl-Olanda

Klinika Suboxone fl-Olanda

Referenzi u Ċitazzjonijiet: Kliniki Suboxone fl-Olanda

 1.  Amministrazzjoni tas-Servizzi ta' Abbuż ta' Sustanzi u Saħħa Mentali, Uffiċċju ta' Studji Applikati. Netwerk ta' Twissija dwar Abbuż tad-Droga 2003: Estimi Nazzjonali Interim taż-Żjarat tad-Dipartiment ta' Emerġenza Relatati mad-Droga; Serje DAWN D-26, Pubblikazzjoni DHHS Nru (SMA) 04-3972. Rockville, MD, 2004.
 2. Amministrazzjoni tas-Servizzi ta' Abbuż ta' Sustanzi u Saħħa Mentali. Uffiċċju tal-Istudji Applikati. Ħarsa ġenerali lejn is-Sejbiet mill-Istħarriġ Nazzjonali tal-2004 dwar l-Użu u s-Saħħa tad-Droga; Serje NSDUH H-27, Pubblikazzjoni DHHS Nru SMA 05-4061. Rockville, MD, 2005.