Elton John Jitkellem dwar l-Irkupru

Elton John Jitkellem dwar l-Irkupru

Awtur minn Matthew Idle

Editjat minn Alexander Bentley

riveduti mill Michael Por

[popup_anything id="15369"]

Elton John jitkellem dwar l-Irkupru ma’ Worlds Best Rehab

Elton John huwa wieħed mill-akbar kittieba, kompożituri, kantanti u artisti tal-mużika li qatt sar. Huwa sempliċement għamel dan kollu fil-mużika. Il-25 diska tal-platinu u 35 tad-deheb tiegħu huma xhieda tas-suċċess miksub fuq karriera mifruxa fuq aktar minn nofs seklu.

 

Filwaqt li l-mużika ta’ John dejjem tinbidel u addattat għaż-żminijiet, kien hemm kostanti waħda fil-ħajja tal-mużiċist famuż għal aktar minn 20 sena: id-droga u l-alkoħol. Fis-snin sebgħin, John kien alla blat meqjum fuq il-palk. Madankollu, barra minnha, kien jitmeżmżu u riżervat. Dan wassal lil John għall-kokaina f’tentattiv li jagħmel lilu nnifsu aktar eċċitanti. L-aktar snin ta’ suċċess ta’ John fis-sebgħinijiet u t-tmeninijiet kienu xprunati mid-droga u l-alkoħol. Kokaina biex iġġiblu għaddej, marijuana biex jinżel, u fliexken tal-bourbon tul il-ġurnata lilu revving.

 

Wara snin joqtol lilu nnifsu b’sustanzi, John fl-aħħar iddeċieda li jidħol sober fl-1990. Issa, qed jiċċelebra aktar minn 30 sena ta’ sobrijetà grazzi biex għamel għażla ta’ ħajja li mhux biss żammet il-mużika għaddejja, iżda żammet ir-Rocketman ħaj.

Sir Elton John Jitkellem dwar l-Irkupru Mal-Aqwa Magazin tar-Rehab tad-Dinja

Lucy Jane: Sir Elton, tista’ tgħidilna dwar is-snin sebgħin u tmenin meta esperjenzajt kuljum permezz ta’ ċpar tad-droga u l-alkoħol?

 

Elton John: Ukoll, kien skoraġġanti biex ngħidu l-inqas. Jien kont nibqa’ mqajjem il-lejl kollu, inpejjep il-ġogi u nixrob flixkun Johnnie Walker. Jien kont noqgħod bilwieqfa għal jumejn jew tlett ijiem qabel ma norqod għal ġurnata u nofs. Meta nqum, kont tant bil-ġuħ, peress li kont ilni ma tiekol għal jiem. Allura, kont niekol bl-addoċċ fuq kull ħaġa li kelli d-dar jew li nista’ nibqa’ fit-triq. Jien kont niekol tliet sandwiches tal-bacon u tub ġelat, imbagħad nitfa’ kollox. Jien mhux biss kont dipendenti fuq id-droga u l-alkoħol, kont bulimiku. L-iktar parti ta’ diqa hija li kont immur nerġa’ nagħmel dan kollu. Kien ċiklu terribbli.

 

LJ: Int dħalt fir-riabilitazzjoni fl-1990. X’wassalk biex tieħu dik id-deċiżjoni kuraġġuża?

 

EJ: Dak iż-żmien, ma kontx naħseb dwar il-mużika daqs kemm kont naħseb qabel. Kont qed naħseb dwar id-drogi, l-alkoħol aktar. I'd tolqot il-qiegħ assolut. Dak huwa dak li jgħidu li jrid jiġri qabel ma tieħu l-għajnuna, hux? Ddejjaqt lili nnifsi u kont ikkunsmat mill-mistħija. Wara snin taʼ abbuż taʼ sustanzi, ridt nissaħħaħ u npoġġi l- enerġija tiegħi biex nirkupra. Qatt ma kont nisma’ lil ħaddieħor dwar id-drogi u l-alkoħol qabel. Imma f'daqqa waħda kont interessat, ridt nitgħallem.

 

LJ: Kif kienet il-ħajja wara l-kura?

 

EJ: Kien bħallikieku twelidt mill-ġdid darba ħiereġ miċ-ċentru tar-riabilitazzjoni. Kont imqaxxar u kompletament vulnerabbli. Kien qisu bdejt il-ħajja kollha mingħajr id-drogi u l-alkoħol u kien hemm ktieb tar-regoli ġdid biex ngħix bih. Ġejt mgħallem f’Alcoholics Anonymous/Narcotics Anonymous biex ngħix fil-mument, ġurnata waħda u mument kull darba biex nikseb l-aħjar minn kollox u nibqa’ sobri.

 

LJ: Qatt kont inkwetat li wara r-riabilitazzjoni kont tieqaf tesegwixxi jew tikteb mużika?

 

EJ: Kont naf li jekk l-univers ried li nkompli bil-karriera tiegħi allura dan jiġri. Kieku kien maħsub li jkun, ix-xewqa tiegħi li nikteb u nwettaq kienet tkompli. Jien aċċettajt li ma kontx aktar responsabbli u kollox kien f’idejn qawwa ogħla.

 

LJ: Kien hemm xi ħaġa li għamilt wara r-riabilitazzjoni biex it-trattament ikun aktar suċċess wara?

 

EJ: Assolutament. L-aħjar deċiżjoni li ħadt kienet li nieħu sena sħiħa mix-xogħol. Kelli l-abbiltà li nagħmel dan. Ovvjament, mhux kulħadd, imma fil-każ tiegħi, f'industrija li hija mimlija droga u alkoħol, għen tassew. Kont iffukat bis-sħiħ fuq l-irkuprar tiegħi u kklerjejt il-kalendarju tiegħi għas-sena.

 

LJ: Kien hemm żmien meta s-sobrjetà tiegħek ġiet ittestjata?

 

EJ: Naturalment, ma tistax taħdem fil-mużika mingħajr ma tara l-użu tal-alkoħol jew tad-droga. Imma l-ewwel test reali li kelli bħala persuna sobria kien f’Ottubru 1991. Kont fil-kunċert ta’ George Michael f’Chicago fil-Rosemont Horizon. Ġejt fuq il-palk biex inkanta “Don’t Let the Sun Go Down on Me” ma’ George. Sorpriejna lill-udjenza bid-dehra tiegħi u l-post mar miġnun meta tħabbarni. Jien kont tant nervuża u biex tgħaxxaq l-affarijiet kien li ma kontx bilqiegħda fuq pjanu. Kien mument ewlieni fil-karriera tiegħi. Aktar tard ħriġna t-track bħala single u laqtet in-Nru 2 fil-Billboard Hot 100.

 

LJ: Bdilt l-iskeda tat-turs tiegħek ibbażata fuq li tkun nadif u sober?

 

EJ: Iva, ħassejt li kelli, biex nibqa' sober. Wara li nkanta ma’ George f’Chicago, ridt noħroġ u nagħmel għal darb’oħra. Jien għaqqadt skond l-iskeda tat-turs b'laqgħat AA/NA mibnija fiha. Dan ippermettili nlaħħaq mal-laqgħat u jkolli l-appoġġ li kelli bżonn waqt li naħdem skeda sħiħa. Irrispettivament minn fejn mort fuq tour, sibt laqgħa u attendejt. B'mod notevoli, mhuwiex diffiċli daqs kemm jidher. Xi drabi, lanqas biss kellimt l-istess lingwa bħal kulħadd fil-laqgħat AA/NA. Imma xorta mort, għax meta tlaqt, ħassejtni b’saħħtu. Kont aktar setgħa minn siegħa biss qabel meta wasalt. Il-laqgħat żammew saqajja mal-art u pprovdew struttura għal ħajti.

 

LJ: Elton, mhux biss sirt nadif u sober, imma int bqajt hekk għal aktar minn 30 sena. Barra minn hekk, komplejt taqdi fl-ogħla livell possibbli. X'inhu l-parir tiegħek lil nies oħra li qed jissieltu bil-vizzju tad-droga u l-alkoħol li jridu jiksbu għajnuna iżda jibżgħu jagħmlu dan?

 

EJ: Il-parir tiegħi lil kull min jiffaċċja l-vizzju tad-droga u l-alkoħol huwa li jsir umli. Hemm għajnuna hemmhekk u tista 'tegħleb il-vizzju ġurnata waħda kull darba. L-irkupru għandu jkun il-prijorità tiegħek u l-iktar ħaġa importanti. Ladarba tispiċċa r-riabilitazzjoni, ibqa' umli, terġax lura għax-xogħol malajr wisq. Ħu l-ħin biex titgħallem u tfejjaq.

 

F'Lulju 2022, Sir Elton John se jiċċelebra 32 sena ta' sobrijetà. Ir-Rocketman biegħ uffiċjalment aktar minn 300 miljun album u jibqa’ wieħed mill-akbar mużiċisti tal-aħħar 50 sena u aktar.

 

preċedenti: Is-Saħħa Mentali fl-Industrija tal-Mużika

Li jmiss: Bryan Cranston jitkellem mal-Worlds Best Rehab

websajt | + karigi

Alexander Stuart huwa l-Kap Eżekuttiv ta’ Worlds Best Rehab Magazine™ kif ukoll il-kreatur u l-pijunier wara Remedy Wellbeing Hotels & Retreats. Taħt it-tmexxija tiegħu bħala CEO, Remedy Wellbeing Hotels™ irċieva l-akkomodazzjoni ta’ Rebbieħ Ġenerali: International Wellness Hotel of the Year 2022 minn International Rehabs. Minħabba x-xogħol inkredibbli tiegħu, l-irtiri individwali tal-lukandi lussużi huma l-ewwel ċentri ta’ benessri esklussivi fid-dinja ta’ $1 miljun u li jipprovdu ħarba għal individwi u familji li jeħtieġu diskrezzjoni assoluta bħal Ċelebritajiet, Sportivi, Eżekuttivi, Royalty, Intraprendituri u dawk soġġetti għal skrutinju intens tal-midja. .