Христијанско советување

Христијанско советување за брак

Кога станува збор за зависност и злоупотреба на супстанции, луѓето честопати сакаат да му помогнат на засегнатото лице, особено на оние кои се блиски до нив. Сепак, може да биде тешка ситуација за навигација, особено со сложеноста и нијансите што доаѓаат со злоупотреба на супстанции. Еве ги...

Прочитај повеќе

Христијанско советување за зависност

Кога станува збор за зависност и злоупотреба на супстанции, луѓето честопати сакаат да му помогнат на засегнатото лице, особено на оние кои се блиски до нив. Сепак, може да биде тешка ситуација за навигација, особено со сложеноста и нијансите што доаѓаат со злоупотреба на супстанции. Еве ги...

Прочитај повеќе