Христијанско советување

христијанско брачно советување

Христијанско советување за брак

Кога станува збор за зависност и злоупотреба на супстанции, луѓето честопати сакаат да му помогнат на засегнатото лице, особено на оние кои се блиски до нив. Сепак, може да биде тешка ситуација за навигација, особено со сложеноста и нијансите што доаѓаат со злоупотреба на супстанции. Еве ги...

Прочитај повеќе
христијанска советодавна терапија

Христијанско советување за зависност

Кога станува збор за зависност и злоупотреба на супстанции, луѓето честопати сакаат да му помогнат на засегнатото лице, особено на оние кои се блиски до нив. Сепак, може да биде тешка ситуација за навигација, особено со сложеноста и нијансите што доаѓаат со злоупотреба на супстанции. Еве ги...

Прочитај повеќе