ქრისტიანული კონსულტაცია

ქრისტიანული ქორწინების კონსულტაცია

ქრისტიანული ქორწინების კონსულტაცია

როდესაც საქმე ეხება დამოკიდებულებას და ნარკოტიკების ბოროტად გამოყენებას, ადამიანებს ხშირად სურთ დაეხმარონ დაზარალებულებს, განსაკუთრებით მათ, ვინც მათთან ახლოსაა. თუმცა, ნავიგაცია შეიძლება იყოს რთული ვითარება, განსაკუთრებით იმ სირთულეებისა და ნიუანსების გამო, რომლებიც მოჰყვება ნივთიერებების ბოროტად გამოყენებას. Აქ არიან...

წაიკითხე მეტი
ქრისტიანული საკონსულტაციო თერაპია

ქრისტიანული კონსულტაცია ნარკომანიისთვის

როდესაც საქმე ეხება დამოკიდებულებას და ნარკოტიკების ბოროტად გამოყენებას, ადამიანებს ხშირად სურთ დაეხმარონ დაზარალებულებს, განსაკუთრებით მათ, ვინც მათთან ახლოსაა. თუმცა, ნავიგაცია შეიძლება იყოს რთული ვითარება, განსაკუთრებით იმ სირთულეებისა და ნიუანსების გამო, რომლებიც მოჰყვება ნივთიერებების ბოროტად გამოყენებას. Აქ არიან...

წაიკითხე მეტი