Ruth Arenas

Ruth Arenas na najboljoj svjetskoj rehabilitaciji

Dra. Ruth Arenas Mata diplomirala je na Sveučilištu medicine u Granadi. Počela je raditi kao liječnica hitne i primarne zdravstvene zaštite 4 godine. Kasnije je specijalizirala psihijatriju u bolnici u Jaenu.

Ruth je obučena kao EMDR psihoterapeut razine 2, terapija 'zadnje generacije' koja kroz bilateralnu stimulaciju omogućuje pristup traumatskim događajima i patologijama poput ovisnosti, depresije, anksioznosti, fobija i PTSP-a. Ruth je magistrirala seksologiju i terapiju za parove te je govornica na brojnim konferencijama o ovisnostima, mentalnoj patologiji i seksualnosti. Ruth ima 7 godina iskustva u psihogerijatriji i 6 godina u ovisnostima.

Villa Paradiso Ruth Arenas