Parhaat psykiatrit Malesiassa

löytää huippupsykiatri

löytää huippupsykiatri

 1. Otsikko: Parhaat psykiatrit Malesiassa
 2. Kirjoittaja Philippa kultaa
 3. Muokannut Hugh Soames
 4. Arvostellut Tohtori Ruth Arenas
 5. Psykiatrit Malesiassa: Kello Maailman paras kuntoutus, pyrimme tarjoamaan ajantasaisimpia ja tarkimpia lääketieteellisiä tietoja verkossa, jotta lukijamme voivat tehdä tietoisia päätöksiä terveydenhuoltostaan. Meidän aiheen asiantuntijoita ovat erikoistuneet riippuvuushoitoon ja käyttäytymisterveydenhuoltoon. Noudatamme tiukkoja ohjeita faktatietojen tarkistamisessa ja käytämme vain luotettavia lähteitä lainattaessamme tilastoja ja lääketieteellisiä tietoja. Etsi merkki Maailman paras kuntoutus artikkeleistamme saadaksesi ajantasaisimmat ja tarkimmat tiedot. Jos jokin sisällöstämme on mielestäsi epätarkkoja tai vanhentuneita, ilmoita siitä meille Yhteydenotto Page
 6. Täytyy lukea Vastuuvapauslauseke: Maailman paras kuntoutusblogi pyrkii parantamaan riippuvuuksien ja mielenterveysongelmien kanssa kamppailevien ihmisten elämänlaatua. Käytämme faktoihin perustuvaa sisältöä ja julkaisemme materiaalia, jota ammattilaiset tutkivat, lainaavat, muokkaavat ja arvioivat. Julkaisemamme tietoja ei ole tarkoitettu korvaamaan ammattimaista lääketieteellistä neuvontaa, diagnoosia tai hoitoa. Sitä ei tule käyttää lääkärisi tai muun pätevän terveydenhuollon tarjoajan neuvojen sijasta. Lääketieteellisessä hätätilanteessa ota välittömästi yhteyttä ensiapuun.
 7. Parhaat psykiatrit Malesiassa © 2023 Maailman paras Rehab Publishing

Start your mental health journey today and discover the power of personalized therapy in Malaysia with CounselorsandTherapists.com

Are you struggling to find the right counselor or therapist in Malaysia for your unique needs? Look no further than CounselorsandTherapists.com! Unlike other platforms that offer generic online therapy, our website allows you to book real therapy sessions directly with a licensed therapist or counselor in Malaysia who specializes in your area of concern.

 

We understand that everyone’s mental health journey is unique, which is why we offer a personalized approach to therapy in Malaysia. Our user-friendly platform makes it easy to find and book appointments with the right therapist for you. With CounselorsandTherapists.com, you can feel confident that you are receiving quality, personalized care from a licensed professional in Malaysia. Start your mental health journey today and take the first step towards a happier, healthier you with CounselorsandTherapists.com.

Avainominaisuudet; jota et löydä mistään muulta alustalta

 

 • Search function: Find a therapist or counselor in Malaysia that meets your specific needs, such as location, area of expertise, and preferred therapy type.

 

 • Direct booking: Book therapy sessions directly with the therapist of your choice in Malaysia, without the need for a third-party platform.

 

 • Personalized therapy: Personalized therapy sessions in Malaysia tailored to your individual needs.

 

 • Licensed professionals: All therapists and counselors are licensed professionals in Malaysia with experience in their respective fields.

 

 • Joustava aikataulutus: Valitse terapiaistuntojesi päivä ja kellonaika aikatauluusi parhaiten sopivaksi.

 

 • Edullinen hinnoittelu: Edulliset terapiaistunnot, läpinäkyvä hinnoittelu ja ilman piilokuluja.

 

 • Suojattu alusta: CounselorsandTherapists.com käyttää edistyneitä suojaustoimenpiteitä käyttäjien henkilökohtaisten tietojen suojaamiseen.

 

 • Arvostelut ja arviot: Lue jokaisen terapeutin tai ohjaajan arvostelut ja arviot tehdäksesi tietoisen päätöksen palveluntarjoajaa valitessasi.

Parhaat psykiatrit Malesiassa

Finding the best psychiatrist in Malaysia

 

Finding the best psychiatrist in Malaysia requires some research and effort on your part. Here are some steps you can take to help you find a qualified and suitable psychiatrist:

 

 • Start by talking to your family doctor, friends or family members who have experience with psychiatrists in Malaysia. They may be able to recommend a good psychiatrist or point you in the right direction. Websites such as CounselorsandTherapists.com can be a great start.

 

 • Check with your health insurance provider to see if they have a list of psychiatrists in Malaysia that are covered by your insurance plan.

 

 • Consider factors such as location in Malaysia, availability, fees, and specialization when selecting a psychiatrist. Look for a psychiatrist who has experience and expertise in treating your specific mental health condition or concern.

 

 • Once you have identified a few local potential psychiatrists in Malaysia, read their online reviews and check their qualifications and credentials. You can also call their office and ask questions about their experience and approach to treatment.

 

 • Varaa lopuksi ensimmäinen konsultaatio psykiatrin kanssa arvioidaksesi heidän soveltuvuuttasi tarpeisiisi. Tämä antaa sinulle mahdollisuuden tavata psykiatria, esittää kysymyksiä ja selvittää, tunnetko olosi mukavaksi hänen kanssaan mielenterveysalan ammattilaisena.

 

 • Remember that finding the right psychiatrist in Malaysia is a personal decision, and it may take some time to find the one who is best suited to your needs. Don’t be afraid to shop around and take your time to find a psychiatrist who you feel comfortable with and who can help you achieve your mental health goals.

 

How to know if a Psychiatrist in Malaysia has your best intentions

 

When seeking the help of a psychiatrist in Malaysia, it’s important to find someone who not only has the qualifications and expertise to help you but also has your best interests in mind. Here are some ways to tell if a psychiatrist has your best intentions:

 

 • Active Listening: A good psychiatrist in Malaysia will actively listen to you and show empathy towards your problems. They should be engaged in the conversation and show interest in understanding your unique circumstances.

 

 • Respect: A psychiatrist in Malaysia who has your best intentions will show respect towards you as a person. They will treat you with dignity and value your input in the treatment process.

 

 • Honesty: A psychiatrist in Malaysia who has your best interests at heart will be honest with you. They will not make unrealistic promises, but rather, they will provide you with a clear understanding of your treatment options and what you can expect from therapy.

 

 • Collaboration: A good psychiatrist in Malaysia will work collaboratively with you to develop a treatment plan that meets your unique needs. They should consider your input and preferences, as well as take into account any previous treatments that you have undergone.

 

 • Confidentiality: A psychiatrist in Malaysia who has your best interests in mind will prioritize your confidentiality. They will not share your personal information with others unless you have given them permission to do so.

 

 • Cultural Sensitivity: Top psychiatrists in Malaysia will be culturally sensitive and recognize the importance of your cultural background in your mental health treatment. They should be open to learning about your cultural practices and beliefs and incorporate this knowledge into your treatment plan.

 

 • Empowerment: The best psychiatrists in Malaysia have your best interests in mind will empower you to take control of your mental health. They should help you develop coping mechanisms and provide you with tools to manage your symptoms on your own.

 

 • Trust: A good psychiatrist in Malaysia will build trust with you over time. They should be honest, reliable, and consistent in their approach to treatment. Trust is an essential component of any therapeutic relationship, and it’s essential to feel comfortable and safe when opening up to a psychiatrist.

 

 • Personalized Treatment: Top psychiatrists in Malaysia have your best interests in mind will provide you with personalized treatment. They will not rely on a one-size-fits-all approach but will instead tailor the treatment to meet your unique needs and preferences.

 

Muista, että oikean psykiatrin löytäminen on tärkeää mielenterveysmatkallesi, ja voi kestää jonkin aikaa löytää sinulle parhaiten sopiva. Älä pelkää esittää kysymyksiä ja puolustaa itseäsi varmistaaksesi, että saat parhaan mahdollisen hoidon.

Psykiatria on mielenterveyden lääketieteellinen erikoisala. Ja kuten kaikki muut lääkärit, Malesian psykiatrit tarvitsevat erilaisia ​​taitoja hoitaakseen potilaitaan menestyksekkäästi. Psykiatrian luonne tekee heistä kuitenkin ehkä enemmän riippuvaisia ​​ihmissuhteitaan kuin mikään muu erikoisala. Joten mitkä taidot tekevät parhaan psykiatrin Malesiassa?

1. Malesian parhaat psykiatrit kommunikoivat erinomaisesti

Vaikka neurotiede kehittyy nopeasti, Malesian psykiatria on edelleen vahvasti riippuvainen lääkärin ja potilaan välisestä viestinnästä. Psykiatri, joka ei pysty kommunikoimaan tehokkaasti, ei voi hoitaa tehokkaasti.

 

Malesian huippupsykiatrille kyky aktiivisesti kuunnella on ratkaisevan tärkeää. Tämä ei tarkoita pelkästään potilaan puheen kuuntelemista, vaan jatkuvaa analysointia, eri merkitystasojen ymmärtämistä ja kykyä liittää ne asiaankuuluvaan lääketieteelliseen kontekstiin. Heidän on kuitenkin myös oltava herkkiä tätä tehdessään, ymmärtämään potilaan tämänhetkiset tarpeet – jotka voivat poiketa hänen terapeuttisista tarpeistaan ​​– ja tarjottava asiakkaalleen heijastava, tuomitsematon ja ennen kaikkea turvallinen tila.

2. Malesian parhailla psykiatreilla on uskomatonta ymmärrystä

Jälleen, vaikka jokainen voi olla ymmärtäväinen, loistava psykiatri Malesiassa työskentelee eri tasolla. Joskus tämä on lukemista sanotun rivien välistä ja piilotetun merkityksen tai syyn havaitsemista. Joskus se huomaa asioita, joita ei sanota. Määritelmän mukaan joku käy psykiatrin luona, koska hän ei pysty selviytymään mielenterveysongelmastaan ​​yksin; psykiatrin tehtävänä on työskennellä potilaansa kanssa saadakseen syvällisemmän ymmärryksen tästä ongelmasta.

 

Tämä tarkoittaa myös kulttuurisesti ja sosiaalisesti tietoisuutta. Malesian psykiatrin on ymmärrettävä, kuinka maailma, jossa heidän potilaansa elää, vaikuttaa häneen. Aivan kuten nuorilla ja vanhoilla on erilaiset näkymät, odotukset ja paineet, niin myös aasialaisella asiakkaalla on erilaisia ​​verrattuna esimerkiksi länsimaiseen asiakkaaseen.

3. Erinomaisilla psykiatreilla on mahtava monipuolisuus

Lääketiede, olipa se fyysinen tai henkinen, on harvoin binääristä. Kaikille tehokkaita hoitoja on hyvin vähän, ja suuri osa lääkärin työstä on tehokkaimman hoidon valitsemista. Tämä pätee kuitenkin erityisesti Malesian psykiatreihin.

 

Suuri psykiatri voi käyttää erilaisia ​​vaihtoehtoja lääkityksestä hoitoon löytääkseen oikean hoidon potilaalleen. Ja mielisairauden ja hoidon luonne tarkoittaa, että tämä on usein dynaaminen prosessi. Lääkkeet voivat kestää viikkoja, ja puhuvat hoidot voivat alkaa paljastaa muita ongelmia. Psykiatri ei voi vain määrätä ja vapauttaa, vaan hänen on sopeuduttava potilaan reagoidessa hoitoonsa.

4. Erinomaisilla psykiatreilla Malesiassa on sekalainen joukko työkaluja

Psykiatrit Malesiassa määräävät lääkäreitä, mutta siinä ei vielä kaikki. Todella mahtavilla psykiatreilla on työkalupakkissaan monia työkaluja. Hoitoja on lukuisia ja erilaisia. Hoidoilla, jotka toimivat hyvin yhdelle henkilölle, ei välttämättä ole mitään positiivista vaikutusta seuraavaan.

 

Medications play a significant role in the management of many types of mental illness although psychological, social and holistic aspects of care are equally important. A superb psychiatrist in Malaysia will have a multidisciplinary team supporting them and access to the latest evidence-based treatments. Most of the leading Therapists and Counselors in Malaysia can be found on CounsellorsandTherapists.com

5. Ennen kaikkea nöyryys

Nöyryys on erinomaisille psykiatreille supervoima. Hoidon aikana heidän on pidätettävä potilaistaan ​​voimakkaita tunteita ja ymmärrettävä, että heidän roolinsa ollessa tärkeä, tärkein henkilö on potilas. Heidän on oltava valmiita päästämään irti, jos he ymmärtävät, että heidän potilaansa hyötyisivät enemmän erilaisesta hoidosta. Ja heidän on hyväksyttävä, että joskus he kantavat raa'at tunteet, jotka paljastetaan osana paranemisprosessia.

 

Lääketiede ei aina liity nöyryyteen; Lääkärit tekevät kuitenkin pitkään ja lujasti töitä pätevyytensä ja asemansa eteen. Jos kuitenkin etsit huippupsykiatria Malesiasta, sellaisen löytäminen, jolla on kaikki taidot ja nöyryys, on hyvä lähtökohta, keskustele hoitotarpeisiisi REMEDY-hyvinvoinnin kanssa. Remedyllä on psykiatrinen hoito- ja terapiavaihtoehtoja, jotka kattavat maailman ja voivat tuoda sinulle korkeimman tason kansainvälisen hoidon.

Wave Clinic
Wave Clinic
1 arvostelu
Päivystyslääketiede, käyttäytymisanalyytikot
+ 60327271799
Nu Tower 2, Level 23, Jalan Tun Sambanthan, KL Sentral, 50470 Kuala Lumpur, Malesia

FAQs: Psychiatrists in Malaysia

 

Q: How do I find the top psychiatrists in Malaysia?

A: You can start by searching online for top-rated psychiatrists in Malaysia. You can also ask for recommendations from your healthcare professionals. Additionally, you may want to consider factors such as the psychiatrist’s qualifications, experience, and areas of expertise before making a decision.

 

Q: What qualifications should a top psychiatrist in Malaysia have?

A: A top psychiatrist in Malaysia should have a medical degree and be a member of the Regulatory body on Malaysia.

 

Q: How much does it cost to see a top psychiatrist in Malaysia?

A: The cost of seeing a top psychiatrist in Malaysia can vary depending on the psychiatrist’s fees and your location. Private psychiatrists typically charge between $200 to $500 per session, but some may charge more. It’s also worth noting that some health insurance plans may cover the cost of seeing a psychiatrist.

Q: What should I expect during my first appointment with a top psychiatrist in Malaysia?

V: Ensimmäisellä tapaamisellasi voit odottaa, että psykiatri kysyy sinulta kysymyksiä sairaushistoriastasi, tämänhetkisistä oireistasi ja muista asiaan liittyvistä tiedoista. He voivat myös suorittaa mielenterveysarvioinnin auttaakseen diagnosoimaan kaikki sairaudet. Tällä ensikäynnillä voit myös esittää kysymyksiä ja keskustella hoitovaihtoehdoistasi psykiatrin kanssa.

 

Q: What conditions do top psychiatrists in Malaysia treat?

A: Top psychiatrists in Malaysia can treat a wide range of mental health conditions, including depression, anxiety, bipolar disorder, schizophrenia, and personality disorders. They may also work with individuals experiencing stress, relationship issues, or other life challenges.

 

Q: How often should I see my psychiatrist in Malaysia?

A: The frequency of your appointments with a psychiatrist in Malaysia will depend on your individual needs and treatment plan. Initially, you may need to see your psychiatrist more frequently, such as once a week or every other week. As your condition improves, you may be able to reduce the frequency of your appointments.

 

Q: Are psychiatrists in Malaysia confidential?

A: Yes, psychiatrists in Malaysia are bound by confidentiality laws that protect your personal information and ensure that your treatment remains private. They will not share your information with anyone without your consent, except in situations where there is a risk of harm to yourself or others.

 

Q: Can I see a psychiatrist in Malaysia remotely?

A: Yes, many top psychiatrists in Malaysia offer remote appointments, such as via video conferencing or phone. This can be a convenient option for individuals who are unable to attend in-person appointments or who live outside of Malaysia.

 

Q: How long does it take to get an appointment with a top psychiatrist in Malaysia?

A: The length of time it takes to get an appointment with a top psychiatrist in Malaysia can vary depending on their availability and your location. Some psychiatrists may have long waiting lists, while others may be able to offer appointments more quickly. If you need to see a psychiatrist urgently, it’s important to let them know when you make your appointment.

 

Q: How do I know if a top psychiatrist in Malaysia is the right fit for me?

A: Finding the right psychiatrist is important, as you will be working closely with them to manage your mental health. When choosing a psychiatrist in Malaysia, consider factors such as their qualifications, experience, areas of expertise, and treatment approach. It’s also a good idea to read reviews from other patients to get an idea of their experiences.

 

Q: Can I switch to a different psychiatrist in Malaysia if I’m not happy with my current one?

A: Yes, you can switch to a different psychiatrist in Malaysia if you’re not happy with your current one. It’s important to be honest with your current psychiatrist about your concerns before making the switch. They may be able to address your concerns or refer you to someone who may be a better fit for your needs.

 

Q: What type of therapy do top psychiatrists in Malaysia offer?

A: Top psychiatrists in Malaysia may offer a range of therapies, including cognitive-behavioral therapy (CBT), psychoanalytic therapy, dialectical behavior therapy (DBT), and more. The type of therapy offered will depend on the individual’s needs and the psychiatrist’s areas of expertise.

 

Q: Can I bring a friend or family member to my appointment with a psychiatrist in Malaysia?

A: Yes, you can bring a friend or family member to your appointment with a psychiatrist in Malaysia if you feel comfortable doing so. It’s important to discuss this with your psychiatrist beforehand and ensure that the person you bring is supportive of your mental health journey.

 

Q: What should I do if I can’t afford to see a top psychiatrist in Malaysia?

A: If you can’t afford to see a top psychiatrist in Malaysia, there are some options available. You may be able to access low-cost or sliding-scale fees. Additionally, some charities and non-profit organizations may offer free or low-cost mental health services.

 

Q: What are the different types of psychiatrists in Malaysia?

A: There are several different types of psychiatrists in Malaysia, including general psychiatrists, child and adolescent psychiatrists, forensic psychiatrists, and neuropsychiatrists. Each type of psychiatrist has their own areas of expertise and may specialize in treating certain mental health conditions.

 

Q: What should I expect during my first appointment with a psychiatrist in Malaysia?

A: During your first appointment with a psychiatrist in Malaysia, they will likely ask you questions about your mental health history, symptoms, and current concerns. They may also perform a physical exam and order any necessary tests. Based on this information, they will work with you to create a treatment plan that may include therapy, medication, or other interventions.

 

K: Voinko vaihtaa psykiatriin, jos en ole tyytyväinen nykyiseen?

A: Yes, you can switch to a different psychiatrist in Malaysia if you’re not happy with your current one. It’s important to be honest with your current psychiatrist about your concerns before making the switch. They may be able to address your concerns or refer you to someone who may be a better fit for your needs.

 

Q: How long does it typically take to see improvement in my mental health with a psychiatrist in Malaysia?

A: The length of time it takes to see improvement in your mental health with a psychiatrist in Malaysia can vary depending on several factors, such as the severity of your condition, the effectiveness of the treatment plan, and your own commitment to the process. Some people may see improvement within a few weeks or months, while others may take longer. It’s important to be patient and continue working with your psychiatrist to achieve the best outcomes.

 

Q: How do I prepare for my first appointment with a psychiatrist in Malaysia?

A: To prepare for your first appointment with a psychiatrist in Malaysia, it’s a good idea to make a list of any mental health symptoms you’re experiencing, along with any questions or concerns you may have. You may also want to bring along any relevant medical records or test results. Finally, it’s important to be honest and open with your psychiatrist about your mental health history and any medications or treatments you’re currently taking.

 

Q: Should I bring someone with me to my appointment with a psychiatrist in Malaysia?

A: It’s up to you whether or not to bring someone with you to your appointment with a psychiatrist in Malaysia. Some people find it helpful to have a friend or family member for support, while others may prefer to attend on their own. Ultimately, the decision is yours.

 

Q: What can I expect during a mental health assessment with a psychiatrist in Malaysia?

A: During a mental health assessment with a psychiatrist in Malaysia, they will likely ask you questions about your mental health history, current symptoms, and any medications or treatments you’re currently taking. They may also perform a physical exam and order any necessary tests. Based on this information, they will work with you to create a treatment plan that may include therapy, medication, or other interventions.

 

Q: How long does a typical appointment with a psychiatrist in Malaysia last?

A: The length of a typical appointment with a psychiatrist in Malaysia can vary depending on several factors, such as the complexity of your mental health concerns and the type of treatment you’re receiving.

 

Q: What should I do if I feel uncomfortable or unhappy with my psychiatrist in Malaysia?

A: If you feel uncomfortable or unhappy with your psychiatrist in Malaysia, it’s important to speak up and let them know. They may be able to address your concerns or refer you to someone who may be a better fit for your needs. You can also seek a second opinion from another mental health professional.

 

Q: How often should I see my psychiatrist in Malaysia?

A: The frequency of your appointments with a psychiatrist in Malaysia can vary depending on several factors, such as the severity of your mental health concerns and the type of treatment you’re receiving. Generally, you may see your psychiatrist weekly or bi-weekly at first, and then less frequently as you make progress. It’s important to follow your treatment plan and attend appointments as scheduled.

 

Q: How can I make the most of my appointments with a psychiatrist in Malaysia?

A: To make the most of your appointments with a psychiatrist in Malaysia, it’s important to be honest and open about your mental health concerns and any medications or treatments you’re currently taking. You may also want to take notes during your appointment and ask any questions you may have.

Kaikenlaiset kuntoutus- ja hoitopalvelut Malesiassa

 

 

Syömishäiriöiden hoitokeskukset Malesiassa

 

 

Syömishäiriöiden hoitokeskukset Malesiassa

 

 

Malesian hyvinvointikeskukset

 

 

Malesia Wellness Center

 

 

Malesia Telehealth

 

 

Malesia Telehealth

 

 

Valtion rahoittamat tai ilmaiset kuntoutuspalvelut Malesiassa

 

 

Valtion rahoittamat kuntoutuspalvelut Malesiassa

 

 

Kuntoutuskeskus lähellä Malesiaa

 

 

Kuntoutuskeskus lähellä Malesiaa

 

 

Masennuksen hoitokeskukset Malesiassa

 

 

Masennuksen hoitokeskukset Malesiassa

 

 

Rehab-kustannukset Malesiassa

 

 

Rehab-kustannukset Malesiassa

 

 

Suboxone-klinikat Malesiassa

 

 

Suboxonen klinikka Malesiassa

 

 

Ahdistuneisuuden hoitokeskukset Malesiassa

 

 

Ahdistuneisuuden hoitokeskukset Malesiassa

 

 

Mielenterveysretriitti Malesiassa

 

 

Mielenterveysretriitti Malesiassa

 

 

Christian Rehab -keskukset Malesiassa

 

 

Christian Rehab -keskukset Malesiassa

 

 

Huumeiden rehab Malesiassa

 

 

Huumeiden rehab Malesiassa

 

 

Online -kuntoutus Malesiassa

 

 

Online -kuntoutus Malesiassa

 

 

Terapeuttiset sisäoppilaitokset Malesiassa

 

 

Terapeuttinen sisäoppilaitos Malesiassa

 

 

Neurofeedback-terapia Malesian lähellä

 

 

Neurofeedback-terapia Malesia

 

 

Teen Rehab Malesiassa

 

 

Teen Rehab Malesiassa

 

 

Kaikki kuntoutuspalvelut Malesiassa

 

 

Malesia

 

 

Kuntoutus Malesiassa 

 

 

Malesia

 

 

Löydä parhaat kuntoutuspalvelut kaikkialta maailmasta

 

 

Maailman paras kuntoutus

Pyrimme tarjoamaan verkossa ajantasaisinta ja tarkinta tietoa, jotta lukijamme voivat tehdä tietoisia päätöksiä terveydenhuoltostaan. Meidän aiheen asiantuntijoita on erikoistunut riippuvuushoitoon ja käyttäytymisterveydenhuoltoon. Me noudata tiukkoja ohjeita, kun tarkistat tietoja ja käytä vain luotettavia lähteitä viitatessasi tilastoihin ja lääketieteellisiin tietoihin. Etsi merkki Maailman paras kuntoutus artikkeleistamme saadaksesi ajantasaisimmat ja tarkimmat tiedot. artikkeleistamme saadaksesi ajantasaisimmat ja tarkimmat tiedot. Jos jokin sisällöstämme on mielestäsi epätarkkoja tai vanhentuneita, ilmoita siitä meille Yhteydenotto Page

Vastuuvapauslauseke: Käytämme tosiasioihin perustuvaa sisältöä ja julkaisemme materiaalia, jota ammattilaiset ovat tutkineet, lainanneet, muokkaaneet ja tarkistaneet. Julkaisemamme tietoja ei ole tarkoitettu korvaamaan ammattimaista lääketieteellistä neuvontaa, diagnoosia tai hoitoa. Sitä ei tule käyttää lääkärisi tai muun pätevän terveydenhuollon tarjoajan neuvojen sijasta. Lääketieteellisessä hätätilanteessa ota välittömästi yhteyttä ensiapuun.

Worlds Best Rehab on riippumaton kolmannen osapuolen resurssi. Se ei tue mitään tiettyä hoidontarjoajaa eikä takaa esiteltyjen palveluntarjoajien hoitopalvelujen laatua.