Συνθήκες Ψυχικής Υγείας

Σχεδόν ένα στα πέντε άτομα πάσχει από μια πάθηση ψυχικής υγείας.

Υπάρχουν ήδη περισσότεροι από 200 τύποι ψυχικών ασθενειών που έχουν ταξινομηθεί. Συνήθως, αυτές οι συγκεκριμένες ψυχικές ασθένειες εντάσσονται σε μία από τις επτά κατηγορίες ψυχικών διαταραχών. Αγχώδεις διαταραχές, διαταραχές διάθεσης, ψυχωτικές διαταραχές, διατροφικές διαταραχές, διαταραχές προσωπικότητας, άνοια και αυτισμός