Χιου Σάβες

Χιου Σάβες

Χιου Σάβες

Επεξεργαστή περιεχομένου

Χιου Σάβες

Με την τρέχουσα ιδιότητά του ως Επεξεργαστής Περιεχομένου για το Worlds Best Rehab, ο Hugh εργάζεται υπό την άμεση εποπτεία του Content Supervisor, Δρ Michael Por. Μαζί εργάζονται για να παρέχουν ακριβείς, έγκυρες πληροφορίες σε όσους αναζητούν βοήθεια για κατάχρηση ουσιών και συμπεριφορικά θέματα υγείας.

 

Ο Hugh είναι τακτικός εθελοντής που μεταφέρει ασθενείς στην πόλη του σε συναντήσεις αποκατάστασης και αποκατάστασης και συνδέει συγκεκριμένους ασθενείς, όπως επαναλαμβανόμενους χρήστες συστήματος, άστεγους και άλλους με προβλήματα υγείας συμπεριφοράς και διαταραχές χρήσης ουσιών, ώστε να έχουν πρόσβαση σε μακροχρόνια φροντίδα και θεραπεία .