Χριστιανική Συμβουλευτική

Χριστιανική Συμβουλευτική Γάμου

Όσον αφορά τον εθισμό και την κατάχρηση ουσιών, οι άνθρωποι συχνά επιθυμούν να βοηθήσουν το άτομο που επηρεάζεται, ειδικά εκείνους που είναι κοντά τους. Ωστόσο, μπορεί να είναι δύσκολη η πλοήγηση, ειδικά με τις πολυπλοκότητες και τις αποχρώσεις που συνοδεύουν την κατάχρηση ουσιών. Εδώ είναι...

Δείτε Περισσότερα

Χριστιανική Συμβουλευτική για τον Εθισμό

Όσον αφορά τον εθισμό και την κατάχρηση ουσιών, οι άνθρωποι συχνά επιθυμούν να βοηθήσουν το άτομο που επηρεάζεται, ειδικά εκείνους που είναι κοντά τους. Ωστόσο, μπορεί να είναι δύσκολη η πλοήγηση, ειδικά με τις πολυπλοκότητες και τις αποχρώσεις που συνοδεύουν την κατάχρηση ουσιών. Εδώ είναι...

Δείτε Περισσότερα