Αναζήτηση κατάχρησης ναρκωτικών, εθισμών και θεραπειών.