Κάνουμε κάποιες αλλαγές. πίσω σύντομα

Πίσω σύντομα :-)