Porucha užívání látek vs. porucha vyvolaná látkou

Poruchy vyvolané látkami Příčiny a léčba

 

Zneužívání drog a alkoholu může zanechat život člověka v troskách, pokud se neléčí. Závislost je nemoc, která postihuje jedince psychicky i fyzicky. Zneužívání návykových látek však neškodí pouze jednotlivcům. Zneužívání drog a alkoholu ovlivňuje i životy lidí kolem nich.

 

Substance Induced Disorders, také známé jako SID, se mohou objevit v důsledku zneužívání návykových látek. Problémy způsobené poruchami vyvolanými látkami mohou způsobit poškození kovů a fyzického zdraví. Schopnost žít běžný život může být kvůli uvedeným problémům značně narušena, ale dobrou zprávou je, že většinu příznaků způsobených poruchami lze léčit.

 

Příznaky způsobené poruchami vyvolanými látkami mohou vymizet, jakmile jedinec přestane užívat drogy a alkohol. Prvním přístupem k dosažení úlevy od příznaků poruch vyvolaných látkami je uznat příčinu příznaků pocházejících z užívání drog a/nebo alkoholu. Jakmile je příčina odhalena, úleva od příznaků by mohla být hned za rohem.

 

Porucha užívání látek vs. porucha vyvolaná látkou

 

Látky indukované poruchy vznikají užíváním drog a alkoholu. Poruchu způsobuje přítomnost drog a alkoholu, proto odstranění látek z lidského života může zastavit – nebo snížit – příznaky poruch vyvolaných látkami.

 

Jedinec s dvojí diagnózou užívá drogy a alkohol k řešení problémů s duševním zdravím. Tyto problémy s duševním zdravím existovaly již dříve a často jsou katalyzátorem toho, aby člověk užíval drogy a/nebo alkohol.

 

Jednotlivec může mít problémy s duševním zdravím před užitím drog a alkoholu. Jedinci, kteří si nemohou dovolit pomoc nebo si nejsou jisti, kam se obrátit, často začnou používat látky, aby se s tím vyrovnali.

 

Problémy jako deprese, posttraumatická stresová porucha (PTSD), poruchy osobnosti, úzkost nebo bipolární porucha se obrátí na drogy a alkohol, aby se vyrovnaly. Samoléčba je alternativou k řešení symptomů, kterými jedinec trpí.

 

Jedním z největších rozdílů mezi poruchou užívání návykových látek a poruchou vyvolanou látkou je to, že tato porucha se obvykle zlepší, jakmile člověk získá určité období střízlivosti. Odstranění drog a alkoholu z jejich systému zlepšuje symptomy a umožňuje člověku normálně fungovat.

 

Jedinec trpící SID nemá žádný problém s duševním zdravím. Problém duševního zdraví je spíše způsoben užíváním drog a/nebo alkoholu. Látka, kterou jedinec použil, poruchu způsobila.

Jaké jsou příznaky poruchy vyvolané látkami?

 

Jedním z hlavních problémů s poruchami vyvolanými látkami je, že vypadají podobně jako stavy duševního zdraví, které nejsou způsobeny zneužíváním návykových látek. Mezi symptomy poruchy vyvolané látkami patří:

 

 • Deprese
 • Úzkost
 • Obsedantně-kompulzivní porucha
 • Bipolární porucha
 • Psychóza

 

Následující příznaky jsou spojeny s poruchami duševního zdraví způsobenými zneužíváním návykových látek:

 

 • Pocit smutku nebo beznaděje
 • Pocit viny nebo bezcennosti
 • ztráta zájmu o aktivity, které se dříve těšily
 • Problémy se spánkem
 • Nedostatek energie
 • Změny chuti k jídlu
 • Potíže se soustředěním nebo myšlením
 • Myšlenky na sebevraždu
 • Mánie
 • Psychóza
 • Dráždivý
 • Bolest svalů
 • Úzkost
 • Nekontrolovatelné myšlenky a/nebo chování

Jak se diagnostikuje porucha vyvolaná látkou?

 

Pro lékaře může být obtížné určit rozdíl mezi primární duševní poruchou a poruchami vyvolanými látkami, protože symptomy jsou podobné. Lékař bude muset určit, zda jednotlivec neužívá drogy a/nebo alkohol.

 

Pokud lékař může potvrdit užívání drog a/nebo alkoholu, bude muset určit, zda příznaky:

 

 • Způsobit významné poškození nebo narušení funkcí
 • Objevte se do měsíce poté, co byl jedinec intoxikován nějakou látkou
 • Dostavte se do měsíce od doby, kdy daný jedinec od látky odstoupil
 • Ukažte se do měsíce poté, co byl jedinec vystaven látce
 • Vyvinuto před nebo po zavedení látky

 

Lékař bude pravděpodobně muset sledovat jednotlivce v době střízlivosti, aby zjistil, zda se příznaky zlepší.

 

Jaká je léčba látkou indukované poruchy?

 

Ve většině případů zahrnujících poruchu vyvolanou látkou je léčba zastavením užívání drog a/nebo alkoholu. Pokud problém s duševním zdravím způsobuje užívání drog a/nebo alkoholu, odstranění těchto látek z jedince pravděpodobně ukončí tyto problémy.

 

Někteří jedinci mohou trpět velmi složitými příznaky při jednání s SID. Během procesu vysazení může být zapotřebí podpůrná lékařská péče nebo sledování. Léky mohou být také potřebné k pomoci jedincům trpícím depresivními poruchami. Antidepresiva by těmto pacientům mohla pomoci při abstinenčním procesu.

 

Kromě toho by antipsychotická léčba mohla zlepšit abstinenční zážitek pro ty, kteří trpí mánií. Psychoterapie může být diagnostikována tak, aby fungovala spolu s léky. Všechny případy se liší, pokud jde o poruchu vyvolanou látkou. Symptomy, diagnóza a léčba jsou založeny na jednotlivých případech.

 

Které látky způsobují SID?

 

Ne u všech uživatelů drog a alkoholu se vyvine porucha vyvolaná látkami. SID se vytvářejí kvůli různým chemikáliím v drogách a alkoholu a způsobu, jakým reagují na symptomy člověka. Stejně jako léčba SID se interakce mezi látkami a osobou liší případ od případu.

 

Existují některé látky, o kterých je lékařům známo, že mění duševní zdraví člověka a způsobují poruchy nálady. Mezi tyto látky patří:

 

 • Stimulanty: Kokain, nikotin, metamfetamin a kofein. Tyto látky mohou způsobit úzkostné a panické poruchy.
 • Halucinogeny: Psilocybin, MDMA, LSD. Tyto látky mohou způsobit úzkost, bludy, deprese a halucinace.
 • Depresiva a alkohol: Alkohol, benzodiazepiny, opioidy. Ty mohou způsobit depresi, úzkost, sexuální dysfunkci a poruchy spánku.
 • Marihuana: Může vyvolat psychózu.

 

K léčbě stavu poruchy vyvolané látkou jsou k dispozici nástroje. Poté, co byl diagnostikován lékařem, může být jedinec uveden na správnou cestu k životu se symptomy způsobenými SID. Když se očistíte a vystřízlivíte, symptomy vytvořené SID mohou zmizet.

 

Poruchy vyvolané látkami se liší od poruch souvisejících s užíváním návykových látek, protože problémy s duševním zdravím vznikají zavedením drog a/nebo alkoholu. Odstraněním zneužívání návykových látek se jedinec může zlepšit a žít normální život. Pomoc je k dispozici a je možné se zlepšit. Léky, psychoterapie a rehabilitace po zneužívání návykových látek mohou změnit život člověka a pomoci mu znovu fungovat.

 

Předchozí: Isotonitazen vs Fentanyl

další: Co je Lean

webová stránka | + příspěvky

Alexander Bentley je generální ředitel Worlds Best Rehab Magazine™ a také tvůrce a průkopník za Remedy Wellbeing Hotels & Retreats a Tripnotherapy™, který zahrnuje psychedelická biofarmaceutika „NextGen“ k léčbě syndromu vyhoření, závislosti, deprese, úzkosti a psychického neklidu.

Remedy Wellbeing Hotels™ pod jeho vedením jako generálního ředitele získaly ocenění Celkový vítěz: Mezinárodní wellness hotel roku 2022 od International Rehabs. Díky jeho neuvěřitelné práci jsou individuální luxusní hotelová střediska prvními exkluzivními wellness centry na světě v hodnotě 1 milion dolarů, které poskytují únik pro jednotlivce a rodiny vyžadující absolutní diskrétnost, jako jsou celebrity, sportovci, manažeři, králové, podnikatelé a ti, kteří jsou vystaveni intenzivní mediální kontrole. .

Snažíme se poskytovat nejaktuálnější a nejpřesnější informace na webu, aby naši čtenáři mohli činit informovaná rozhodnutí o své zdravotní péči. Náš odborníci na předmět se specializují na léčbu závislostí a behaviorální zdravotní péči. My při ověřování informací dodržujte přísné pokyny a při citování statistik a lékařských informací používejte pouze důvěryhodné zdroje. Hledej odznak Nejlepší světy na světě v našich článcích, kde najdete nejaktuálnější a nejpřesnější informace. v našich článcích, kde najdete nejaktuálnější a nejpřesnější informace. Pokud máte pocit, že některý z našich obsahů je nepřesný nebo zastaralý, dejte nám prosím vědět prostřednictvím našeho Kontakt Strana

Prohlášení: Používáme obsah založený na faktech a publikujeme materiál, který je zkoumán, citován, upravován a kontrolován profesionály. Informace, které zveřejňujeme, nejsou zamýšleny jako náhrada za odbornou lékařskou radu, diagnostiku nebo léčbu. Neměl by být používán místo doporučení vašeho lékaře nebo jiného kvalifikovaného poskytovatele zdravotní péče. V případě lékařské pohotovosti okamžitě kontaktujte pohotovostní službu.

Worlds Best Rehab je nezávislý zdroj třetí strany. Nepodporuje žádného konkrétního poskytovatele léčby a nezaručuje kvalitu léčebných služeb vybraných poskytovatelů.