Pagpakonsulta

Ang pagtambag usa ka pagtambal sa pagsulti nga makahimo sa mga pasyente nga makigsulti sa mga kwalipikado nga mga espesyalista bahin sa ilang mga isyu sa usa ka kalmado ug luwas nga kahimtang. Ang mga indibidwal mahimong adunay lain-laing mga kahulugan sa kung unsa ang tinuod nga kahulugan sa pagtambag, bisan pa, sa kasagaran nga pagsulti, kini ang proseso kung imong hisgutan ang imong mga problema sa detalye sa katuyoan nga masulbad kini o hingpit nga pagsusi sa imong mga isyu ug kabalaka sa kahimsog sa pangisip.

Kristohanong Pagtambag

Kristohanong Pagtambag

Online nga Pagtambag

Ang pagtambag usa ka pagtambal sa pagsulti nga makahimo sa mga pasyente nga makigsulti sa mga kwalipikado nga mga espesyalista bahin sa ilang mga isyu sa usa ka kalmado ug luwas nga kahimtang. Ang mga indibidwal mahimong adunay lain-laing mga kahulugan sa kung unsa ang tinuod nga kahulugan sa pagtambag, bisan pa, sa kasagaran nga pagsulti, kini ang proseso kung imong hisgutan ang imong mga problema sa detalye sa katuyoan nga masulbad kini o hingpit nga pagsusi sa imong mga isyu ug kabalaka sa kahimsog sa pangisip.

Depresyon

Depresyon

Online-Therapy

Online-Therapy

Online-Therapy

Online-Therapy

Showcase sa mga Magtatambag

Ang pagtambag usa ka pagtambal sa pagsulti nga makahimo sa mga pasyente nga makigsulti sa mga kwalipikado nga mga espesyalista bahin sa ilang mga isyu sa usa ka kalmado ug luwas nga kahimtang. Ang mga indibidwal mahimong adunay lain-laing mga kahulugan sa kung unsa ang tinuod nga kahulugan sa pagtambag, bisan pa, sa kasagaran nga pagsulti, kini ang proseso kung imong hisgutan ang imong mga problema sa detalye sa katuyoan nga masulbad kini o hingpit nga pagsusi sa imong mga isyu ug kabalaka sa kahimsog sa pangisip.

Alastair Mordey

Alastair Mordey

Lee Fitzgerald

Lee Fitzgerald

Si Matthew Idle

Si Matthew Idle

Chris Ferry

Chris Ferry

James Cafferty

James Cafferty

John Derry

John Derry

Philippa Gold

Philippa Gold

Paula Shields

Paula Shields